Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zemědělství

2. výzva MAS Hříběcí hory v Programu rozvoje venkova

cesty

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Další okruh činností, pro které bude tato dotace určena, jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.

Výzva PRV 2/2018 MAS Poličsko

architecture-3150852_960_720

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Rozvoj Krnovska v rámci PRV

obilí

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova tak, aby se zlepšily podmínky a to v oblasti podnikání zemědělském i nezemědělském, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva č.2 PRV MAS Dolnobřežansko

stažený soubor

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva č. 1 MAS BLN – PRV

řem

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na rozvoj malého a středního podnikání, tradičních řemesel a základních služeb.

Výzva MAS Podlipansko – PRV

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Výzva MAS Hlučínsko č. 3/2018 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

ven

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva č. 1 MAS Brdy-Vltava v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

ven

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva č. 2 MAS Dolní Morava v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

stažený soubor

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.