Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zoologické zahrady

MŽP – Příspěvek zoologickým zahradám

shutterstock_62219929.jpg

Cílem Programu je přispět k naplňování poslání zoologických zahrad, kterým je, v souladu se směrnicí Rady č. 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

NPŽP – výzva 2/2020: Záchranná centra

rottweiler-1785760__340

Cílem výzvy je podpora zachování biodiverzity a ochrany volně žijících druhů živočichů prostřednictvím zajištění podmínek pro péči o velké šelmy, které byly zadrženy, zajištěny, či zabaveny podle zvláštních právních předpisů a péče o ně náleží Ministerstvu životního prostředí.