Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zvýšení kapacity

Výzva MAS Opavsko – IROP – Vzdělávání

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Město Krnov – Dotační okruh na rok 2022 pro oblast registrovaných sociálních služeb

stair-lift-1796216__340

Dotace na podporu registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních  a návazných služeb města Krnova.

MAS Česká Kanada – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV

people-2557399__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Město Liberec – 37. výzva IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

25.výzva-ITI-Olomouc-SC 2.4-Předškolní vzdělávání IV.

children-3826830__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Výzva č. 90 – IROP – Sociální podnikání pro KPSVL

4E0A4070

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální podnikáni

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu a na rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

6. výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Sociální podnikání

pottery-1139047__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

17. výzva MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání II.

pasta-1051611__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu a rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.