Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro děti a mládež

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Dotace na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

MŠMT – Dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování žáků základních škol“

school-2934976__340

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání

bike-775799__340

Dotace na podporu činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vycházejí z pravidelné činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a mládež města Jablonec nad Nisou.

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Jihočeský kraj

computer-1149148__340

Dotace na zajištění dostupnosti péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a ani v rodině náhradní, a které se zároveň ocitly bez jakékoliv péče, jejichž život či příznivý vývoj nebo zdravotní stav je ohrožen anebo jde o děti týrané.

Město Tábor – Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež v letech 2016 – 2020

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na  podporu pořádání projektů zaměřených na děti a mládež: podpora talentovaných dětí a mládeže a podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.

Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

frogs-1212209__340

Dotace na podporu regionálních soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, systematická příprava talentovaných dětí na soutěže regionálního charakteru.