Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro hasiče

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na realizaci letních táborů a soustředění pro mladé hasiče, na práci s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží dospělých.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje

images (1)

Dotace na zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

firefighters-820172_1280

Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

stažený soubor

Dotace na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Olomouckém kraji.

MAS Brdy-Vltava – IROP – IZS II

firefighters-2794578__340

Dotace na stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Dotační program – Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity v Královéhradeckém kraji

conifer-938692__340

Dotace na podporu činnosti jednotek požární ochrany II., III. a V. při plnění dalších úkolů nad rámec základních povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů – likvidace následků kůrovcové kalamity.

Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III

stažený soubor

Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 je podpora obcí Olomouckého kraje při zajištění akceschopnosti JSDH. Jedná se o podporu při získání řidičského oprávnění skupiny C a kurzy bezpečné jízdy pro členy JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III.

Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

stažený soubor

Dotace na podporu spolků hasičů (fyzických osob) a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků.

Výzva kraje Vysočina – Dotace na opravy a repase mobilních zařízení požární techniky sborů hasičů

images

Dotace  je poskytována za účelem akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí na území kraje Vysočina.