Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro kina

Státní fond kinematografie – Podpora digitalizace kin

Cílem podpory je zachování maximálního počtu kin prostřednictvím digitalizace. Upřednostňována budou kina s diverzifikovaným filmovým programem po stránce dramaturgické, druhové, žánrové aj., s vyšším počtem filmových projekcí, s pravidelným a celoročním provozem kina, s dlouhodobou podporou ze strany majitele objektu a s koncepcí rozvoje objektu a budoucích investic.