Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro malé a střední podniky

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu malých a středních podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji. 

OP PIK – Poradenství – Výzva II – Poradenské služby pro MSP

consulting-3031678__340

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

MPO ČR – 3. veřejná soutěž v programu The Country for the Future

scientific-2040795__340

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče v souladu s podnikovou strategií, speciálně pak příspěvek k využívání moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů konceptu Průmysl 4.0, a využití digitalizace v průmyslu a službách a naplnění dalších vybraných oblastí a priorit RIS3 strategie ČR. 

Central European Iniciative – Mimořádná výzva k předkládání návrhů (COVID-19)

man-3230661__340

Cílem  této výzvy je rychlé řešení specifických potřeb komunit v členských státech CEI.

OP PIK – Program EXPANZE – záruky – (COVID II)

agreement-3489902__340

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje).

Program Inostart – Ministerstvo průmyslu a obchodu

consulting-3031678__340

Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou.

OP PIK – Výzva I programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)

adult-3797846__340

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na území plzeňské metropolitní oblasti. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

OP PIK – Výzva I programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP (ITI Ostrava)

agreement-3489902__340

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na území ostravské aglomerace. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

OP PIK – Výzva V programu podpory NEMOVITOSTI – Uhelné regiony

agreement-3489902__340

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

OP PIK – Výzva IV programu podpory NEMOVITOSTI – Cestovní ruch

travel-1209355__340

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.