Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

MAS LAG Podralsko – Programový rámec PRV

chanaz-334496_960_720

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Společná CIDLINA – Programový ráme PRV

calf-362170__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund

hands-2847508__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru.

Město Tábor – Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, na období 2016-2020

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě Táboře vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje.

MŽP – Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2020 – Podprogram B

nature-3289812__340

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů (dále jen dílčích projektů) realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Dotační titul – Program transformační spolupráce na rok 2020

hands-2847508__340

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce, jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Dotace města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotačního programu je zajištění sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro obyvatele města Brna, které nejsou v dostatečné míře zabezpečovány orgány státní správy nebo územní samosprávy.

První grantová výzva programu Active Citizens Fund

people-3152585__340

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako členové Konsorcia programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o systémové granty. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi různými organizacemi s cílem přispět k pozitivní změně v různých oblastech. V této výzvě budou podpořeny projekty, které cílí na Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost.