Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Dotační program Odboru kancelář hejtmana – Plzeňský kraj

environmental-protection-326923__340

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019.

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví ve Zlínském kraji

sp-5

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

Paliativní a hospicová péče – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

shutterstock_155219123.jpg

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Matchingový fond Nadace Partnerství

shutterstock_96303500.jpg

Cílem Matchingového fondu je podpořit rozvoj vícezdrojového financování žadatele, získání nových dárců různých typů nebo testování nových metod fundraisingu u stávajících dárců (např. zaměstnanecká sbírka u stávajícího firemního dárce, testování nových forem komunikace se stávajícími pravidelnými dárci apod.).

Plzeňský kraj – Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež na venkově v roce 2017

shutterstock_155208767.jpg

Účelem dotačního programu je podpora táborů (mimo příměstských táborů) pro děti a mládež v délce minimálně 7 kalendářních dní realizovaných ve venkovských oblastech Plzeňského kraje (tj. mimo území města Plzně).

Královéhradecký kraj – Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

shutterstock_154904891.jpg

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, příspěvek na činnost otevřených klubů, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže, podpora víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti.

Královéhradecký kraj – Podpora činnosti organizací dětí a mládeže

shutterstock_155208767.jpg

Podpora pravidelných volnočasových aktivit především pro organizované děti a mládež do 26 let v Královéhradeckém kraji. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu činí 960 000 Kč.

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.