Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund

hands-2847508__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru.

Město Tábor – Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, na období 2016-2020

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě Táboře vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje.

MŽP – Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2020 – Podprogram B

nature-3289812__340

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů (dále jen dílčích projektů) realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Dotační titul – Program transformační spolupráce na rok 2020

hands-2847508__340

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce, jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Dotace města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotačního programu je zajištění sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro obyvatele města Brna, které nejsou v dostatečné míře zabezpečovány orgány státní správy nebo územní samosprávy.

První grantová výzva programu Active Citizens Fund

people-3152585__340

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako členové Konsorcia programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o systémové granty. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi různými organizacemi s cílem přispět k pozitivní změně v různých oblastech. V této výzvě budou podpořeny projekty, které cílí na Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost.

Dotační program Odboru kancelář hejtmana – Plzeňský kraj

environmental-protection-326923__340

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019.

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví ve Zlínském kraji

sp-5

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.