Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Základní grantový program nadačního fondu Zelený poklad

sad

Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci. 

MZ ČR – Program – Zdraví, oblasti podpory „Posílení opatření pro prevenci přenosných a nepřenosných nemocí“ v rámci Fondů EHP 2014-2021

mental-health-2313430__340

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní léčby demence. K tomu by mělo dojít především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu a komplexní péči o pacienty s demencí. Hlavním cílem této výzvy je podpora prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (demence) a podpora komplexní péče v průběhu trajektorie Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

shutterstock_156832877.jpg

Podpora programů zaměřených na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování (projekty dlouhodobé specifické primární prevence cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování dětí a mládeže a projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence). 

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund – Výzva Akční granty na posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

hands-2847508__340

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž smyslem je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se a cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby.

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Středočeský Humanitární fond „Zdravotnictví“

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.

Pardubický kraj – Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti

fire-1006924__340

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS, při naplňování jejich činností, souvisejících s poskytnutím plánované pomoci na vyžádání nebo k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.