Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Město Pardubice – Program podpory rodinných center

family-838239__340

Dotace na podporu organizovaných činností celoročních i jednorázových aktivit rodinných center.

Město Terezín – Dotační program města Terezín

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na podporau veřejně prospěšných aktivit neziskového charakteru ve městě Terezín a jeho správním území.

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

bike-775799__340

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Výzva MAS NAD ORLICÍ – v rámci programu PRV

cesta v lese

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

medical-681119__340

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

shutterstock_155319407.jpg

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu činností národnostních menšin v kraji. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin. 

Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví v Jihomoravském kraji

shutterstock_113484865.jpg

Dotaci na rozvoj a zkvalitnění všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, mohou získat nestátní neziskové organizace, vymezené zájmem a územím kraje.

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2022, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2022.

MAS Společná CIDLINA – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje

informační centrum

Dotace na podporu činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu a na aktualizaci dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.