Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro osoby po výkonu trestu

MF ČR – Program Spravedlnost – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340

Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

MF ČR – Program Spravedlnost – Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

businessman-2606506__340

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.