Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro Pardubický kraj

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ je určen na podporu aktivit turistických informačních center na území Pardubického kraje. 

Dotační program – Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Pardubickém kraji

Dotaci mohou získat sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace na sportovní činnost dětí a mládeže na území Pardubického kraje. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 6 794 284 Kč.

Podpora audiovizuální tvorby na území Pardubického kraje

shutterstock_139584668.jpg

Program je určen na podporu tvorby audiovizuálních děl, která jsou celá nebo alespoň částečně realizovaná na území Pardubického kraje. Cílem programu je rozvoj cestovního ruchu v návaznosti na budování pozitivního obrazu Pardubického kraje mezi širokou veřejností, podnikání a využití podnikatelské infrastruktury (nákup služeb a zboží a podpora pracovních příležitostí. 

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji

stažený soubor

Podpora je vyhlášena Pardubickým krajem. Člení se do tří podprogramů: A1: Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, A2: Zlepšení péče o sbírkový fond a B: Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví.