Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro podnikatele

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

Liberecký kraj – Regionální inovační program

shutterstock_149680037.jpg

Dotace na podporu rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.

MAS Pošumaví – Programový rámec PRV

stažený soubor

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Podprogram 2 Kreativní vouchery Karlovarského kraje

Technology in the hands of businessmen

Dotaci lze použít výhradně k nákupu služeb/kreativního řešení na míru žadateli za účelem zlepšení jeho pozice na trhu (neinvestiční dotace). Žadatel musí být konečným uživatelem výstupů projektu, musí použít projekt pro zkvalitnění vlastních produktů a/nebo činností a mít kapacity pro toto využití.

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví na rok 2022 – “Pro Kreativní Brno” – 2. etapa

team-3373638__340

Poskytování neinvestičních dotací na podporu projektů z oblasti podnikání a edukace v kreativně-kulturních odvětvích.

SZIF 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

MPO ČR – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

solar-energy-860205_960_720

Dotace na podporu realizaci projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.

Město Plzeň – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_109622666.jpg

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj.