Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro podnikatele

MPO – Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

15122-top_foto1-pamu0

Cílem Výzvy 2 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě usnesení č. 1021 z 12. října 2020 o krizovém opatření v rámci nouzového stavu, vyhlášeném od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky, z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

ČRA – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021

agreement-3489902__340

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích.

Město Ostrava – Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města

pelhrimov-1815909__340

Statutární město Ostrava chce aktivně podpořit v rámci dotačního programu obnovu a výměnu reklamního označení stávajících provozoven s cílem dosáhnout jejího kultivovaného provedení zejména ve veřejném prostoru.

84. výzva – Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti VIII -ITI Hradecko-pardubická aglomerace

industrial-area-1417317_960_720

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

OP PIK – Výzva V programu podpory NEMOVITOSTI – Uhelné regiony

agreement-3489902__340

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

Liberecký kraj – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

blacksmith-2740128__340

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

OP PIK Marketing – DESIGN

publikace_140

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

OP PIK Marketing – NOVUMM

traktor

Cílem této výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci tohoto programu se jedná o 100 veletrhů a celková alokace činí 120 mil. Kč.

OP PIK Marketing – NOVUMM KET

shutterstock_155865830.jpg

Cílem této výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na každém veletrhu se koná doprovodná akce.