Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro rodiny s dětmi

MŠMT – Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Happy family: mother, father, children son and  daughter on nature  on sunset

Dotace na podporu předškolního vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.

MZd ČR – „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“

family-838239__340

Cílem projektu MZ ČR je zlepšení péče o duševní zdraví u dětí zavedením programu pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“.

Město Žamberk – Dotační program 2022 – Podpora sociálních služeb a zdravotnictví

team-3373638__340

Dotace na podporu poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb, podpora aktivit navazujících na sociální služby, podpora prorodinných aktivit, podpora činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.

Hl.m. Praha – Dotační program – Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

family-3062249__340

Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Město Tábor – Program – výchovně rekreační letní tábor pro děti a mládež podle § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí na období 2021-2025

bike-775799__340

Dotace na podporu této oblast, která je zaměřena na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti a mládež na základě § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů. Tábor má specificky zaměřený program, který je  koncipován pro děti, které  jsou vedeny v  agendě sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tábor.

Pardubický kraj – Podpora prorodinných aktivit

family-3062249__340

Dotace na podporu služeb pro rodiny, udržování profesních znalostí a dovedností rodičů na rodičovské dovolené, pravidelní aktivity pro rodiny, podpora vyhledávání pěstounských rodin, doprovázení mladých dospělých z pěstounských rodin či ústavních zařízení.

Nadační fond Credo – Program NAVZDORY

shutterstock_155219123.jpg

Program NAVZDORY pomáhá rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly ve složité životní situaci. Podporujeme rodiče s dětmi s postižením, matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi.

MAS Brána do Českého ráje – OPZ 5 Dětská skupina

kindergarten-2204239__340

Dotace na službu péče o dítě v dětské skupině, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

MAS Severní Chřiby a Pomoraví – Prorodinná opatření V. – OPZ

kid-2736596__340

Dotace na službu péče o dítě v dětské skupině, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

MAS Dolní Pojizeří – Podpora provozu dětských skupin – OPZ

kids-1093758__340

Dotace na službu péče o dítě v dětské skupině, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.