Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro rodiny s dětmi

Pardubický kraj – Podpora prorodinných aktivit

family-3062249__340

Dotace na podporu služeb pro rodiny, udržování profesních znalostí a dovedností rodičů na rodičovské dovolené, pravidelní aktivity pro rodiny, podpora vyhledávání pěstounských rodin, doprovázení mladých dospělých z pěstounských rodin či ústavních zařízení.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ – Prorodinná opatření (F 24)-XVII

art-423530__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

OPZ – 006 – PRO – Prorodinná opatření – MAS Šumperský venkov

kids-1093758__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence

family-3062249__340

Dotace na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Pardubického kraje v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Sladění rodinného a pracovního života II.

teaching-928637__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Podpora prorodinných opatření v území MAS Cínovecko II. – OPZ

children-3826830__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd. , která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

12. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Prorodinná opatření III

bike-775799__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření III. – OPZ

kid-2736596__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 8 – Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II.

water-fight-442257__340

Dotace na vznik a podporu dětských klubů pro děti 1. stupně ZŠ včetně převodů dětí na kroužky a ze škol do klubu max. 3x týdně, provoz příměstských táborů pro školní děti v době školních prázdnin.

Výzva MAS Labské skály, z.s. – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – V – OPZ

kids-2835430__340

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Jedná se o podporu zaměstnaných rodičů z území MAS Labské skály, kterým chybí formy zařízení péče o děti v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.