Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro střední školy

NPŽP – Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

little-boy-3332111__340

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se vzděláváním finanční obtíže.

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014

Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.

MŠMT rozděluje 800 milionů korun z Eurofondů

Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání dotace, v OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. MŠMT počátkem listopadu tohoto roku plánuje otevření tří výzev zaměřených na další vzdělání zaměstnanců mateřinek, základních a speciálních škol.

Program „EU peníze školám“ slaví velký úspěch

Převzatá TZ: Program „EU peníze školám“ zaznamenal úspěch

Ministerstvo školství (MŠMT) ukončilo příjem žádostí o eurodotace do akce „EU peníze základním školám“. Na základě výsledků této výzvy lze hovořit o velkém úspěchu. Peníze z evropských fondů (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) se dostaly takřka do všech mimopražských škol po celé ČR.

V rámci snahy o co nejjednodušší administrativu vytvořilo MŠMT unikátní systém tzv. „šablon“, díky nimž bylo vyplňování žádostí o dotace pro školy snadnou záležitostí. Právě díky jednoduchým šablonám tak do konce září letošního roku podalo žádost o dotaci 97,7 % mimopražských ZŠ – jednalo se o 3811 z celkových 3901 základních škol.

V programu „EU peníze základním školám“ bylo k dispozici celkově 4,5 miliardy korun. Základní školy si ve finále podaly žádosti za 4,2 miliardy, z této sumy bylo do uvedeného data vyplaceno cca 3,4 miliardy korun.

„Jsem velmi rád, že základní školy nepodcenily situaci a zažádaly si o dotace z evropských fondů. Přispěly tak ke zvýšení kvality výuky našich dětí. Suma přes čtyři miliardy korun je skutečně významnou finanční injekcí do rozpočtu základních škol, uvedl ministr školství Petr Fiala.

Základní školy měly největší zájem o šablony směřující k inovaci výuky prostřednictvím nových informačních technologií (ICT), v oblasti přírodních věd a o šablony zvyšující čtenářskou a informační gramotnost žáků.

Pro střední školy běžel v první polovině letošního roku obdobný program na šablony pod názvem „EU peníze středním školám“. V tomto programu bylo k dispozici celkově 1,5 miliardy korun. Střední školy si ve finále podaly žádosti o dotaci za 1,4 miliardy. Jednalo se o 1116 středních škol z celkového počtu 1217, tedy o 91,7 % ze všech mimopražských SŠ.

„Základní i střední školy prokázaly, že mají o evropské dotace zájem, a to mě těší. Drtivá většina škol chápe, že pomocí eurofondů lze podpořit růst úrovně vzdělávání,“ doplnil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za evropské fondy.

V naší obci funguje pouze malotřídní škola pro 1. stupeň ZŠ. Jenom díky penězům z eurofondů jsme mohli do naší malotřídky přijmout dalšího učitele a zlepšit tak podmínky k výuce. Navíc jsme si z těchto peněz pořídili i interaktivní tabuli a nové učební pomůcky, díky nimž je pro děti skutečně škola hrou,“ okomentovala jeden z mnoha tisíc úspěšných projektů ředitelka ZŠ a MŠ v Kojeticích na Mělnicku Pavlína Komeštíková.

Program „EU peníze školám“ (pro základní i střední školy) je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je určen pouze pro mimopražské školy.“

Zdroj: www.msmt.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková