Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro základní školy

NPŽP – Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

little-boy-3332111__340

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

MAS Šumperský venkov – Programový rámec PRV

cesta

Dotace má za cíl zvýšit environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa.

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

shutterstock_155224337.jpg

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků (s trvalým pobytem v Městské části Praha 6) s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (dále MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

Dotaci mohou získat základní školy, kterým byl udělen statut Excelentní jazyková škola Městské části (dále MČ) Praha 6 pro školní rok 2016/2017, na projekty, jejichž cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Finanční příspěvek na jeden projekt může činit až 100 000 Kč.

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů ve městě Plzni

shutterstock_154757501.jpg

Dotace na podporu projektů zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů jsou určeny základním školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně.

Podpora mateřských škol z ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v závěru programového období 2007-2013 rozhodlo podpořit v rámci dotačních titulů opomíjené Mateřské školy částkou 500 milionů korun. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

MŠMT rozděluje 800 milionů korun z Eurofondů

Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání dotace, v OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. MŠMT počátkem listopadu tohoto roku plánuje otevření tří výzev zaměřených na další vzdělání zaměstnanců mateřinek, základních a speciálních škol.

Program „EU peníze školám“ slaví velký úspěch

Převzatá TZ: Program „EU peníze školám“ zaznamenal úspěch

Ministerstvo školství (MŠMT) ukončilo příjem žádostí o eurodotace do akce „EU peníze základním školám“. Na základě výsledků této výzvy lze hovořit o velkém úspěchu. Peníze z evropských fondů (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) se dostaly takřka do všech mimopražských škol po celé ČR.

V rámci snahy o co nejjednodušší administrativu vytvořilo MŠMT unikátní systém tzv. „šablon“, díky nimž bylo vyplňování žádostí o dotace pro školy snadnou záležitostí. Právě díky jednoduchým šablonám tak do konce září letošního roku podalo žádost o dotaci 97,7 % mimopražských ZŠ – jednalo se o 3811 z celkových 3901 základních škol.

V programu „EU peníze základním školám“ bylo k dispozici celkově 4,5 miliardy korun. Základní školy si ve finále podaly žádosti za 4,2 miliardy, z této sumy bylo do uvedeného data vyplaceno cca 3,4 miliardy korun.

„Jsem velmi rád, že základní školy nepodcenily situaci a zažádaly si o dotace z evropských fondů. Přispěly tak ke zvýšení kvality výuky našich dětí. Suma přes čtyři miliardy korun je skutečně významnou finanční injekcí do rozpočtu základních škol, uvedl ministr školství Petr Fiala.

Základní školy měly největší zájem o šablony směřující k inovaci výuky prostřednictvím nových informačních technologií (ICT), v oblasti přírodních věd a o šablony zvyšující čtenářskou a informační gramotnost žáků.

Pro střední školy běžel v první polovině letošního roku obdobný program na šablony pod názvem „EU peníze středním školám“. V tomto programu bylo k dispozici celkově 1,5 miliardy korun. Střední školy si ve finále podaly žádosti o dotaci za 1,4 miliardy. Jednalo se o 1116 středních škol z celkového počtu 1217, tedy o 91,7 % ze všech mimopražských SŠ.

„Základní i střední školy prokázaly, že mají o evropské dotace zájem, a to mě těší. Drtivá většina škol chápe, že pomocí eurofondů lze podpořit růst úrovně vzdělávání,“ doplnil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za evropské fondy.

V naší obci funguje pouze malotřídní škola pro 1. stupeň ZŠ. Jenom díky penězům z eurofondů jsme mohli do naší malotřídky přijmout dalšího učitele a zlepšit tak podmínky k výuce. Navíc jsme si z těchto peněz pořídili i interaktivní tabuli a nové učební pomůcky, díky nimž je pro děti skutečně škola hrou,“ okomentovala jeden z mnoha tisíc úspěšných projektů ředitelka ZŠ a MŠ v Kojeticích na Mělnicku Pavlína Komeštíková.

Program „EU peníze školám“ (pro základní i střední školy) je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je určen pouze pro mimopražské školy.“

Zdroj: www.msmt.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková