Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro zemědělce

Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska pro operaci 19.2.1. v PRV

away-1548344__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Horní Pomoraví – programový rámec PRV

redwood-national-park-1587301__340

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

MZe – Program rozvoje venkova – 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

shutterstock_140325262.jpg

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.

MZe- PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotaci na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

MZe – PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

shutterstock_123421084.jpg

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

MZe – 20.E. – Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

calf-362170__340

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků.

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

irrigation-1210072__340

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

MAS Hříběcí hory – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Chrudimsko Programový rámec PRV

road-1894938__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

SZIF – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – PRV M15

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.