Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro zemědělce

MZe 9. Poradenství a vzdělávání

white-board-593309__340

Dotace na podporu pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost.

MZe – 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření za mechanickou likvidaci, vedoucí ke zlepšení půdní diverzifikace.

MZe – 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

stažený soubor

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu prasat.

MZe – 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

stažený soubor

Účelem tohoto DP je podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.

MZe – Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu testování množitelkého materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metos PCR.

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

irrigation-1210072__340

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Výzva MAS Podještědí pro operaci 19.2.1. v PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Lašsko – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Šipka – Programový rámec PRV

fort-bend-tug-391215__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MZe – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

stažený soubor

Dotace je poskytovaná v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.