Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

church-organ-650869_640

Dotace na podporu projektů obnovy domů funkce bydlení a občanské vybavenosti, objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví.

Město Plzeň – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_109622666.jpg

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. 

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v Moravskoslezském kraji

shutterstock_138414104.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které se pravidelně a celoročně věnují volnému času dětí a mládeže od 6 do 26 let (pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost s dětmi a mládeží alespoň 2 x za měsíc v době jejich volného času).

MZe – 9.E. Školní závody

shutterstock_143188411.jpg
Dotace na podporu propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje

sp-5

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák.č. 108/2006 Sb.

Podpora včelařství v Plzeňském kraji

včela

Účelem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace na podporu rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.

ČRA – Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

shutterstock_125095025.jpg

Předmětem dotace od České rozvojové agentury je finanční podpora tří neziskových organizací z Bosny a Hercegoviny, které se zabývají poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

shutterstock_155582294.jpg

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.