Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

Město Plzeň – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_109622666.jpg

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. 

Dotace z Grantového fondu města Benešov – Kultura, vzdělání a věda, ochrana životního prostředí, ostatní veřejně prospěšné účely

shutterstock_127969568.jpg

Jedná se o přímou veřejnou finanční dotaci aktivit, které chce město Benešov finančně podporovat. Je určena pro všechny, kdo vytvářejí nějakou aktivitu na území města a to bez nároku na zisk.

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybrané ekonomické činnosti.

MZe – Program rozvoje venkova – 1.2.1 Informační akce

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci KA 02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

MZe – Program rozvoje venkova 1.1.1 Vzdělávací akce

shutterstock_153377987.jpg

Dotační program na podporu vzdělávacích akcí, jejichž účelem je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace na podporu rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.

Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce v Libereckém kraji

images (1)

Dotace na podporu výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a vytrvalých bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev a rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny.

Město Plzeň – Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.