Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace na podporu rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.

ČRA – Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

shutterstock_125095025.jpg

Předmětem dotace od České rozvojové agentury je finanční podpora tří neziskových organizací z Bosny a Hercegoviny, které se zabývají poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje

sp-5

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

shutterstock_155582294.jpg

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

OP VVV Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III.

shutterstock_119455231.jpg

Dotační program je určen na podporu projektů, jejichž cílem je  snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a odborné přípravy zejména z hlediska posílení profesních kompetencí pedagogických pracovníků a relevantnosti pro trh práce. Celková alokace je 350 mil. Kč.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

OP Zaměstnanost Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

shutterstock_157433645.jpg

Tato výzva podporuje opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Povinným partnerem projektů je Úřad práce ČR.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

shutterstock_90811127.jpg

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou  zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Jihočeský kraj – Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných

Wheelchair in park, close-up

Dotační program je určen jednak pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a zároveň pro rodiny, které pečují o osobu s nevyléčitelnou nemocí v domácím prostředí. Cílem výzvy je zmírnit utrpení a zachování kvality života pacienta.

OP PPR Záchytná parkoviště systému P+R

shutterstock_147888404.jpg

Finanční podpora na realizaci záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride). Jedná se o parkoviště na území hl. m. Prahy, hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem.