Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotaci na hasičské vybavení

Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

stažený soubor

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje – Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje

stažený soubor

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vyhlašuje novou výzvu: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje – Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“. Finanční prostředky jsou určeny na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JSDHO.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje: Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu

stažený soubor

Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje.

Krajské dotace na požární techniku a věcné prostředky požární pro JSDH obcí

stažený soubor

Jihomoravský kraj vyhlašuje Dotační program na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje, jehož cílem je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany“.