Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Společný strategický rámec

O koordinaci fondů EU se bude v období 2014+ starat nová nadrezortní rada

Převzatá TZ:O koordinaci fondů EU se bude v období 2014+ starat nová nadrezortní rada

„Koordinaci evropských fondů a také soulad podpory s reformním snažením vlády či Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti bude v příštím programovém období (2014-2020) zajišťovat nová Rada pro fondy Společného strategického rámce. Její statut nedávno schválila vláda a předsedat jí bude premiér. Generálními sekretáři byla jmenována například bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová či někdejší děkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos.

Hlavním úkolem nově vzniklé Rady pro fondy Společného strategického rámce (dále „rada“), jak zní její oficiální název, bude v příštím programovém období, které začne již příští rok, zajišťovat koordinaci podpory z evropských fondů se strategickými dokumenty vlády i EU.

Nadrezortní odborný a poradní orgán kabinetu Petra Nečase má tak zajistit soulad evropských fondů především s Národním programem reforem, Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti a dalšími průřezovými, sektorovými a územními dokumenty.

Na to, že podpora z fondů EU nebude v rozporu s cíli těchto strategií, má rada dohlížet i v přípravách na nové období. Podle informací EurActivu, které se zatím nepodařilo ověřit, by se její první zasedání mělo konat příští týden.

Hlasování

Předsedou nově vzniklé rady není nikdo jiný než premiér a jejím místopředsedou pak ministr pro místní rozvoj. Rada může mít maximálně tři desítky členů s hlasovacím právem, mezi něž kromě ministrů patří i zástupci Úřadu vlády, Národního orgánu pro koordinaci (zastřešující orgán pro všechny operační programy, který pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj), či Auditního a Platebního a certifikačního orgánu (oba spadají pod rezort financí).

Hlasovat na zasedáních rady, které se budou konat podle potřeby, avšak minimálně jednou za tři měsíce, může i zástupce hlavního města Prahy, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, či zástupce nestátních neziskových organizací aj.

Hlasovací právo nicméně nemají další účastníci, tj. zástupci například Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, Českého statistického úřadu, Hospodářské komory či průmyslových svazů.

V zájmu ČR

Rada ke své práci zřizuje pracovní skupiny, třeba pro konkurenceschopnost a výzkum, páteřní infrastrukturu či inovativní finanční nástroje. V jejich čele stojí generální sekretáři. Jedním z nich je i ředitel Úřadu Regionální rady MoravskoslezskoDavid Sventek, který se bude zároveň věnovat i integrovanému rozvoji území.

„Nově jmenovaní generální sekretáři a generální zmocněnec mají nadrezortní roli, navrhují strategické vize a směry pro nové období, slaďují zájmy, předcházejí překryvům,“ popsal jejich pracovní náplň EurActivu. „Shodli jsme se jako tým nově jmenovaných lidí, že budeme pracovat v zájmu rozvoje a růstu České republiky. Takže chceme skutečně přinášet nadrezortní pohled, slaďovat a přispět ke správnému směřování podpory,“ upřesnil pak v nedávném rozhovoru.

Generálním sekretářem pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělání byla podle informací EurActivu jmenována bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová, generálním sekretářem pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou politik a bývalý vrchní ředitel sekce zodpovědné za strukturální fondy na ministerstvu školství Jan Vitula, a oblast páteřní infrastruktury bude mít na starosti bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT a někdejší ministr dopravy Petr Moos.

Moos i Kopicová byli také součástí vyjednávacího týmu, který v roce 2007 vyjednával s Evropskou komisí konečnou podobu operačních programů v Česku. Kromě nich se jednání účastnil i tehdejší náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček, tehdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, exministryně zemědělství Milena Vicenová, Ivan Matulík jako zástupce regionálních rad, které jsou odpovědné za řízení regionálních operačních programů, a tehdejší ředitel Národního fondu Jan Gregor.“

Zdroj: www.euractiv.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková