Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP 2014-2020 RSS novinky


18.6.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované 84. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“).
Více informací »

26.2.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 29. 1. 2021 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a prostřednictvím videokonference projednali celkem 10 bodů. V úvodu jednání schválili nové složení předsednictva. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA
Více informací »

17.2.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, provoz podatelny ÚRR SZ je od 15. 2. 2021 obnoven. Pracovníci podatelny jsou vám k dispozici každý všední den od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Více informací »

4.2.2021 | Zdroj: IROP Střední Morava
Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
Více informací »

29.1.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 29. 1. 2021 proběhlo 83. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“ nebo „Výbor“) s nově zvolenými členy po krajských volbách.
Více informací »

5.1.2021 | Zdroj: IROP Střední Morava
Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
Více informací »

30.12.2020 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, s ohledem na aktuální nouzový stav na území ČR, omezujeme osobní kontakty na nezbytně nutnou úroveň. Žádáme  o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Provoz podatelny je omezen na pondělí a středu v čase od 9:00 do 12:00 hodin
Více informací »

28.12.2020 | Zdroj: IROP Severozápad

22.12.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vyhlašuje Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku.
Více informací »

14.12.2020 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně.
Více informací »

11.12.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava

9.11.2020 | Zdroj: IROP Severovýchod

2.11.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vyhlašuje Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku.
Více informací »

23.10.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava
Provoz podatelny Úřadu Regionální rady i nezbytný osobní kontakt bude umožněn pouze v úředních hodinách, nastavených nyní takto: pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.
Více informací »

22.10.2020 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.října 2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření, nejsou od 22. 10. 2020 pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastižení v sídle úřadu v Ústí nad Labem. Všechny zaměstnance zastihnete na mobilních telefonech, případně můžete využít e-mailovou komunikaci
Více informací »
Loading...
Loading...