Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP 2014-2020 RSS novinky


22.12.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje provedenou zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen „Novela“) dojde uplynutím dne 31. 12. 2021 ke zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jejím právním nástupcem je Česká republika. V obecné rovině platí, že od 1. 1.
Více informací »

15.12.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, tímto Vám oznamujeme, že dle ustanovení článku II odst. 1 zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů: „Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Regionální rada
Více informací »

26.11.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Na základě zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, bude Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod k 31. 12. 2021 zrušena.
Více informací »

24.11.2021 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových
Více informací »

23.11.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, s ohledem na aktuální stav na území ČR a v souladu s doporučením vlády České republiky, omezujeme osobní kontakty na nezbytně nutnou úroveň. Žádáme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Zaměstnance zastihnete na mobilních telefonech, případně můžete využít e-mailovou
Více informací »

4.11.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod

19.10.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 24. 9. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Členové Výboru na tomto zasedání schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2021, projednali odpis nedobytné pohledávky u projektu „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“ a byli informováni o obdržených rozhodnutích
Více informací »

19.10.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a změnu rozpočtu na rok 2021. K 31. 12. 2021 schválili zrušení všech pracovních míst zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Byli informováni o výstupech
Více informací »

24.9.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – v pátek 24. 9. 2021 proběhlo plánované 85. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů.
Více informací »

18.6.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované 84. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“).
Více informací »

26.2.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 29. 1. 2021 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a prostřednictvím videokonference projednali celkem 10 bodů. V úvodu jednání schválili nové složení předsednictva. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA
Více informací »

17.2.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, provoz podatelny ÚRR SZ je od 15. 2. 2021 obnoven. Pracovníci podatelny jsou vám k dispozici každý všední den od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Více informací »

4.2.2021 | Zdroj: IROP Střední Morava
Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
Více informací »
Loading...
Loading...