Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP 2014-2020 RSS novinky


19.10.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 24. 9. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Členové Výboru na tomto zasedání schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2021, projednali odpis nedobytné pohledávky u projektu „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“ a byli informováni o obdržených rozhodnutích
Více informací »

19.10.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Členové Výboru na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a změnu rozpočtu na rok 2021. K 31. 12. 2021 schválili zrušení všech pracovních míst zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Byli informováni o výstupech
Více informací »

24.9.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – v pátek 24. 9. 2021 proběhlo plánované 85. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů.
Více informací »

18.6.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované 84. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“).
Více informací »

26.2.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 29. 1. 2021 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a prostřednictvím videokonference projednali celkem 10 bodů. V úvodu jednání schválili nové složení předsednictva. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA
Více informací »

17.2.2021 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, provoz podatelny ÚRR SZ je od 15. 2. 2021 obnoven. Pracovníci podatelny jsou vám k dispozici každý všední den od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Více informací »

4.2.2021 | Zdroj: IROP Střední Morava
Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
Více informací »

29.1.2021 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 29. 1. 2021 proběhlo 83. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“ nebo „Výbor“) s nově zvolenými členy po krajských volbách.
Více informací »

5.1.2021 | Zdroj: IROP Střední Morava
Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
Více informací »

30.12.2020 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení návštěvníci, příjemci dotací, s ohledem na aktuální nouzový stav na území ČR, omezujeme osobní kontakty na nezbytně nutnou úroveň. Žádáme  o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Provoz podatelny je omezen na pondělí a středu v čase od 9:00 do 12:00 hodin
Více informací »

28.12.2020 | Zdroj: IROP Severozápad

22.12.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vyhlašuje Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku.
Více informací »

14.12.2020 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně.
Více informací »

11.12.2020 | Zdroj: IROP Střední Morava
Loading...
Loading...