Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP 2014-2020 RSS novinky


18.2.2020 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 24. 1. 2020 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Na tomto zasedání schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020. Členové VRR byli seznámeni s činností interního a externího auditu, informováni o
Více informací »

24.1.2020 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové, Pardubice, Liberec – již po 80. jednali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 24. ledna 2020, schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020.
Více informací »

20.1.2020 | Zdroj: IROP Severovýchod
V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference. Schválili rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 a změnu rozpočtu roku 2019. Přítomní byli seznámeni s
Více informací »

16.12.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod
Hradec Králové – V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference.
Více informací »

21.11.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod

21.11.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod

21.11.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod

23.10.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 20. září 2019 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji a projednali body stanovené programem. Jednání zahájil předseda Výboru, Bc. Pavel Hečko. Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, členům Výboru postupně představila všechny body programu. Podrobně uvedla především jednotlivé žádosti příjemců
Více informací »

24.9.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod
Liberec – V pátek 20. září 2019 se členové všech tří komor Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji, aby projednali body stanovené programem.
Více informací »

11.9.2019 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů.
Více informací »

5.9.2019 | Zdroj: IROP Severovýchod
Dne 21. 6. 2019 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, v úvodu zasedání podrobně informovala o ukončování činnosti regionálních rad a jednáních, která v této souvislosti proběhla. Členové Výboru schválili změny projektů v udržitelnosti, vzali na vědomí informace o výstupech interního
Více informací »

9.4.2019 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR.
Více informací »

11.12.2018 | Zdroj: IROP Střední Morava
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.
Více informací »

27.11.2018 | Zdroj: IROP Jihovýchod
Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022.
Více informací »

14.11.2018 | Zdroj: IROP Severozápad
Vážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových
Více informací »
Loading...
Loading...