Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OPŽP 2014-2020 RSS novinky


17.1.2020 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Toto stanovisko vychází z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020. V případě projektů tzv. kotlíkových dotací financovaných v režimu ex-ante musí být podáno finanční vypořádání u projektů, které byly v roce 2019 převedeny v MS2014+ do stavu PP41 Projekt
Více informací »

15.1.2020 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. 1. 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex- ante posouzení již v 1. čtvrtletí roku 2020. Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí. Ve snaze poskytnout žadatelům
Více informací »

13.1.2020 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Jiná čerstvě vyhlášená dotační výzva míří také na čištění, tentokrát však odpadních vod. V malých obcích, kde se nevyplatí nebo není možné postavit velkou čistírnu a zavést kanalizaci, se dá špinavá voda řešit soustavou domovních čistíren. Obyvatelům odpadne povinnost vyvážet septik a vyčištěná voda se dá použít třeba na zalévání. Některé peníze
Více informací »

7.1.2020 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Nesoulad zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace  může vést ke vzniku nesrovnalosti a v konečném důsledku i k povinnosti vrátit 100% nesprávně požadovaných (nastavených) prostředků dle podmínek právního aktu o poskytnutí dotace. Platí, že ověření správného rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje potvrzuje žadatel písemně
Více informací »

2.1.2020 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou
Více informací »

18.12.2019 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i
Více informací »

18.12.2019 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i
Více informací »

17.12.2019 | Zdroj: Operační program životní prostředí
V pondělí 23. prosince bude pracovní doba zkrácena do 14 hodin a v úterý 31. prosince do 12 hodin. Tato změna se dotkne všech pracovišť Fondu, tedy včetně krajských pracovišť, podatelny i Zelené linky. S případnými dotazy k podání žádostí prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR je možné obrátit se v těchto dnech na
Více informací »

10.12.2019 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Je to obří fotbalová trofej? Těsně vedle, je to nový vodojem. Svou architekturou se vymyká podobným stavbám v Česku, tvoří novou dominantu Ohrazenic na Turnovsku. Odkud si vzali jeho tvůrci inspiraci, se dočtete v rubrice Úspěšný projekt. Ve Strakonicích můžete navštívit tamější hrad. Dříve byly ve sklepích uskladněny nebezpečné chemikálie, díky penězům z Operačního
Více informací »

27.11.2019 | Zdroj: Operační program životní prostředí
Žádáme příjemce podpory s projekty financovanými systémem kombinovaných plateb o dokládání úhrad neproplacených faktur v co nejkratším možném termínu. V případě, že příjemce do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory uhradit faktury (tj.  z dotace  OPŽP, případné půjčky
Více informací »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading...
Loading...