Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


4.3.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 47 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. The post ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 – 1. 4. 2020, 9:00 appeared
Více informací »

19.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 46 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních služeb, rovněž je podporován vznik  kulturně komunitních center (skupina aktivit B) a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C). The post ZRUŠENO
Více informací »

19.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 47 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. The post ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 – 17. 3. 2020, 13:00 appeared
Více informací »

12.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy. Seminář je určen potenciálním žadatelům o podporu ve dvou výzvách spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o 46. výzvu na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v rámci prioritní osy 3 a 55. výzvu na podporu podpůrné
Více informací »

3.12.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 54 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 54 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů
Více informací »

28.11.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 55, ve specifickém cíli 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem. The post Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 55 appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

17.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 37. výzvy – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: – pravidla OP PPR pro projekty v realizaci – finanční řízení projektů – vykazování indikátorů – zpracování zpráv o realizaci a žádosti
Více informací »

7.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k
Více informací »

25.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Školení je určeno pro příjemce operačního programu Praha – pól růstu ČR, kteří v rámci projektu budou zahajovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Účast je z kapacitních důvodů omezena, za každého příjemce přihlašujte maximálně dva zástupce. Seminář se bude konat od 9:00 do 13:00. Seminář se bude konat
Více informací »

1.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 51 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Více informací »
Loading...
Loading...