Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


28.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 23. 5. 2019 schválilo poskytnutí podpory 81 projektům předložených v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti “. Celková výše projektů činí 198,8 mil. Kč. Dalších 61 schválených projektů ve výši 137,6 mil.
Více informací »

21.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.5, která je dostupná ZDE Z výčtu změn upozorňujeme na následující: Odstraněna povinnost provedení auditu u projektů nad 90 mil. Kč Úprava povinností pro dokládání informace o skutečných majitelích právnické osoby, Upřesnění v oblasti publicity, Upřesnění místní způsobilosti, Upřesnění způsobilosti DPH, Upřesnění pro projekty s jednotkovými náklady, Upřesnění pravidel pro
Více informací »

17.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy 4 ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Seminář se bude konat 16. 6. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. The post Seminář pro příjemce –
Více informací »

17.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 37. výzvy – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: – pravidla OP PPR pro projekty v realizaci – finanční řízení projektů – vykazování indikátorů – zpracování zpráv o realizaci a žádosti
Více informací »

13.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci
Více informací »

7.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil již třetí seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Seminář se bude konat 28. 5. 2019 od 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. The post
Více informací »

7.5.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k
Více informací »

25.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce, kteří v rámci svých projektů budou realizovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Seminář se bude konat 15. května 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář
Více informací »

25.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Školení je určeno pro příjemce operačního programu Praha – pól růstu ČR, kteří v rámci projektu budou zahajovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Účast je z kapacitních důvodů omezena, za každého příjemce přihlašujte maximálně dva zástupce. Seminář se bude konat od 9:00 do 13:00. Seminář se bude konat
Více informací »

24.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Upozorňujeme příjemce na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, která stanovuje definice jednotlivých indikátorů plněných příjemci, formu jejich vykazování a dokládání. Dostupná je ZDE. Dále byla aktualizována Metodika zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osy 1,2 a 3. Provedené úpravy se týkají zejména Specifického cíle 2.3, metodika
Více informací »

24.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. dubna 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené
Více informací »

10.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení, platných od 11. 4. 2019, dostupných ZDE The post Aktualizace tabulek obvyklých platů a mezd a obvyklých cen zařízení a vybavení appeared first on penizeproprahu.
Více informací »

1.4.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 51 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Více informací »

27.3.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele a příjemce prioritní osy 4 s názvem Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost. Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus versus
Více informací »

27.3.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Seminář se bude konat 24. 4. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. The post Seminář pro
Více informací »
Loading...
Loading...