Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 2014-2020 RSS novinky


16.5.2022 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 58. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.Účast na semináři je z kapacitních důvodů omezena. Za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, veřejné zakázky, zpracování zpráv o
Více informací »

19.6.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů,
Více informací »

19.6.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů,
Více informací »

19.6.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář byl pro nízkou účast zrušen. Prosíme případně o účast na dopoledním semináři či o osobní konzultaci. Seminář je určen pro příjemce 49. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte
Více informací »

19.6.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen pro příjemce 49. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování
Více informací »

4.3.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 47 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. Článek ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 – 1. 4. 2020, 9:00 se nejdříve
Více informací »

19.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 46 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních služeb, rovněž je podporován vznik  kulturně komunitních center (skupina aktivit B) a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C). Článek ZRUŠENO –
Více informací »

19.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 47 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. Článek ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 – 17. 3. 2020, 13:00 se nejdříve
Více informací »

12.2.2020 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy. Seminář je určen potenciálním žadatelům o podporu ve dvou výzvách spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o 46. výzvu na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v rámci prioritní osy 3 a 55. výzvu na podporu podpůrné
Více informací »

3.12.2019 | Zdroj: Peníze pro Prahu
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 54 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 54 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů
Více informací »
Loading...
Loading...