Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vav 2014-2020 RSS novinky


6.1.2022 | Zdroj: MŠMT

6.1.2022 | Zdroj: MŠMT

6.1.2022 | Zdroj: MŠMT

6.1.2022 | Zdroj: MŠMT

6.1.2022 | Zdroj: MŠMT

27.7.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo
Více informací »

27.7.2018 | Zdroj: MŠMT
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.
Více informací »

27.7.2018 | Zdroj: MŠMT
Č. j.: MSMT-20428/2018-1
Více informací »

26.7.2018 | Zdroj: MŠMT
Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?
Více informací »

26.7.2018 | Zdroj: MŠMT
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II
Více informací »
Loading...
Loading...