Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


14.1.2020 | Zdroj: eAGRI
Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.
Více informací »

9.1.2020 | Zdroj: eAGRI
V rámci příprav Strategického plánu SZP 2021-2027 zveřejňujeme první část hodnocení zavedení finančních nástrojů (FN) jakožto nové formy podpory.
Více informací »

18.12.2019 | Zdroj: eAGRI
Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).
Více informací »

5.12.2019 | Zdroj: eAGRI
Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je stanoven od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.
Více informací »

25.11.2019 | Zdroj: eAGRI
Cílem programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně
Více informací »

22.10.2019 | Zdroj: eAGRI
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018.
Více informací »

21.10.2019 | Zdroj: eAGRI

8.10.2019 | Zdroj: eAGRI
Dne 8. 10. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a pro operaci 19.3.1 Příprava provádění činností
Více informací »
Loading...
Loading...