Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


8.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).
Více informací »

8.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Dne 7. 7. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.
Více informací »

3.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Jedná se o pracovní verzi dokumentu včetně podkladových analýz zpracovanou k 31. 3. 2020. Dokumenty jsou průběžně upravovány a doplňovány i v rámci procesu ex-ante hodnocení dle připomínek nezávislého hodnotitele.
Více informací »

30.6.2020 | Zdroj: eAGRI
Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.
Více informací »

29.6.2020 | Zdroj: eAGRI
III. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa
Více informací »

8.6.2020 | Zdroj: eAGRI
SZIF zveřejnil prezentaci k možnosti získávání finančních prostředků na následky dopadů koronavirové krize v zemědělství.
Více informací »

5.6.2020 | Zdroj: eAGRI
Oficiální překlad strategie, kterou zveřejnila Evropská komise 20. května 2020.
Více informací »

2.6.2020 | Zdroj: eAGRI
Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání.
Více informací »

27.5.2020 | Zdroj: eAGRI
Oficiální překlad strategie, kterou zveřejnila Evropská komise 20. května 2020.
Více informací »
Loading...
Loading...