Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


20.11.2020 | Zdroj: eAGRI
Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
Více informací »

13.11.2020 | Zdroj: eAGRI
Cílem programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně
Více informací »

4.11.2020 | Zdroj: eAGRI
Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2020.
Více informací »
Loading...
Loading...