Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


22.2.2021 | Zdroj: eAGRI
Přinášíme vysvětlivky k jednotlivým stavům žádosti o dotace. Celý dokument naleznete jednotně také v příloze pod tímto článkem.
Více informací »

11.2.2021 | Zdroj: eAGRI
Seznam suchých nádrží aktualizovaný k 31. 12. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.
Více informací »

4.2.2021 | Zdroj: eAGRI
Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021.
Více informací »

2.2.2021 | Zdroj: eAGRI
Směnný kurz pro rok 2021, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
Více informací »

1.2.2021 | Zdroj: eAGRI
Příjem žádostí o dotace v rámci dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 byl z důvodu vyčerpání alokované částky ukončen.
Více informací »

26.1.2021 | Zdroj: eAGRI
Dne 21. 1. 2021 byla schválena aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká zrušení maximální délky mandátu členů Výběrového orgánu místních akčních skupin.
Více informací »

26.1.2021 | Zdroj: eAGRI
Možnost příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ do zkrácených navazujících závazků v délce trvání jednoho roku.
Více informací »

14.1.2021 | Zdroj: eAGRI
Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá
Více informací »
Loading...
Loading...