Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


5.12.2019 | Zdroj: eAGRI
Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je stanoven od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.
Více informací »

25.11.2019 | Zdroj: eAGRI
Cílem programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně
Více informací »

22.10.2019 | Zdroj: eAGRI
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018.
Více informací »

21.10.2019 | Zdroj: eAGRI

8.10.2019 | Zdroj: eAGRI
Dne 8. 10. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a pro operaci 19.3.1 Příprava provádění činností
Více informací »

3.10.2019 | Zdroj: eAGRI
Dne 3. 10. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel, Specifické podmínky Pravidel operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 16.3.1 Sdílení zařízení
Více informací »

30.9.2019 | Zdroj: eAGRI
Schválení novely nařízení vlády č. 185/2015 Sb.
Více informací »

19.9.2019 | Zdroj: eAGRI
Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 8. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 8. 10. 2019 do 29. 10. 2019. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup
Více informací »

18.9.2019 | Zdroj: eAGRI
Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
Více informací »
Loading...
Loading...