Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


18.2.2020 | Zdroj: eAGRI
Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zahajuje 20. 2. 2020 VII. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), (9. kolo příjmu žádostí) Programu rozvoje venkova na období 2014 –
Více informací »

18.2.2020 | Zdroj: eAGRI
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil nový dokument, týkající se posuzování vazeb mezi dvěma podniky.
Více informací »

6.2.2020 | Zdroj: eAGRI
Ve Sbírce zákonů (částka 15, číslo 31.) byla dne 6. února 2020 uveřejněna novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., kterou jsou pro rok 2020 upraveny nově některá pravidla pro podmíněnost.
Více informací »

30.1.2020 | Zdroj: eAGRI
Dne 29. 1. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 9. kolo příjmu žádostí.
Více informací »

28.1.2020 | Zdroj: eAGRI
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem prodloužit platnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2021.
Více informací »
Loading...
Loading...