Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


28.8.2020 | Zdroj: eAGRI
Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením pro letošní rok nebyl uskutečněn seminář.
Více informací »

25.8.2020 | Zdroj: eAGRI
Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,
Více informací »

6.8.2020 | Zdroj: eAGRI
Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zahajuje 10. 8. 2020 VIII. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), (11. kolo příjmu žádostí) Programu rozvoje venkova na období 2014
Více informací »

6.8.2020 | Zdroj: eAGRI
Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1. Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
Více informací »

22.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Neplnění dotačních podmínek z důvodu nadměrných dešťových srážek – ohlášení zásahu vyšší moci.
Více informací »

8.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).
Více informací »

8.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Dne 7. 7. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.
Více informací »

3.7.2020 | Zdroj: eAGRI
Jedná se o pracovní verzi dokumentu včetně podkladových analýz zpracovanou k 31. 3. 2020. Dokumenty jsou průběžně upravovány a doplňovány i v rámci procesu ex-ante hodnocení dle připomínek nezávislého hodnotitele.
Více informací »

30.6.2020 | Zdroj: eAGRI
Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.
Více informací »

29.6.2020 | Zdroj: eAGRI
III. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa
Více informací »
Loading...
Loading...