Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Venkov 2014-2020 RSS novinky


19.10.2021 | Zdroj: eAGRI
Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím.
Více informací »

29.9.2021 | Zdroj: eAGRI
Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“), Inovačních deníků neboli Zpráv
Více informací »

15.9.2021 | Zdroj: eAGRI
Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
Více informací »

10.9.2021 | Zdroj: eAGRI
Národní plán obnovy (dále NPO) je plánem reforem a investic České republiky s cílem zmírnit dopady pandemie COVID-19 a nastartovat ekonomiku s využitím finančních prostředků z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále RRF), který byl členy Evropské rady na zasedání 17. až 21. července 2020
Více informací »

1.9.2021 | Zdroj: eAGRI
Dokumentace k vyhlášenému semináři – podpora projektů nestátních neziskových organizací, který se konal dne 24.08.2021 v 10:00 hodin.
Více informací »
Loading...
Loading...