Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výběrová řízení 2014-2020 RSS novinky


25.9.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Dobrý den,  v týdnu od 5. října jsme spustili přihlašování na on-line formu školení Prezentace nové verze NEN pro zadavatele v HTML5. Další termíny on-line školení budeme postupně přidávat. The post Informace o zavedení on-line školení NEN appeared first on Portál o veřejných zakázkách.
Více informací »

18.9.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Dobrý den, na základě nepříznivého epidemiologického vývoje onemocnění COVID-19 jsme se rozhodli všechna školení – Prezentace NEN v HTML 5 –  zrušit až do konce roku 2020. V současné době uvažujeme o náhradním řešení v podobě distančního školení. O možnostech distančního školení Vás budeme včas informovat na našich stránkách. Omlouváme se za komplikace
Více informací »

18.9.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody. Systém NEN je dostupný na
Více informací »

14.9.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Dobrý den, bohužel jsme nuceni pod vlivem vnějších okolností zrušit školení – Prezentace nové verze NEN pro zadavatele v HTML 5 konané dne 16. 9. 2020. Omlouváme se za způsobené komplikace. The post Informace o zrušení školení NEN dne 16. 9. 2020 appeared first on Portál o veřejných zakázkách.
Více informací »

11.9.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Jedním z úkolů Odboru národních a EU informačních systémů je pečovat o kvalitu veřejných zakázek a z toho vyplývajících dat. V souladu se schválenou Strategií elektronizace veřejných zakázek chce prosazovat vyšší úroveň digitalizace zadávacích řízení. Je prokázáno, že vede nejen k vyšší transparentnosti, ale rovněž ke snižování nákladů zadávacího procesu, vyššímu počtu nabídek a
Více informací »

21.8.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. srpna 2020 spustilo novou podobu Portálu o veřejných zakázkách, který slouží k informování návštěvníků o problematice zadávání veřejných zakázek. Inovovaný portál má, v souladu s projektem NIPEZ 2.0, ulehčit přístup dodavatelů k trhu veřejných zakázek a přispět k větší informovanosti o veřejných zakázkách. Nový
Více informací »

31.7.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Zkrácení zadávacího řízení Zkrácení zadávacího řízení Podmínky pro uzavření smlouvy Podmínky pro uzavření smlouvy Využívání ústní online  elektronické komunikace v zadávacím řízení Využívání ústní online elektronické komunikace v zadávacím řízení​ Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze Doporučení ke
Více informací »

30.7.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání Zprávy za roky 2014 a 2015 vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, zprávy za následující roky zpracovává Ministerstvo financí. Zpráva Usnesení Vlády Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 Zprava_2018_Zprava-o-hodnoceni-CNS- a-resortnich-systemu-centralizovaneho- zadavani Zprava-Pr-003_2018_Analyza-systemu-
Více informací »

30.7.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Zákon č. 303/2013 Sb. Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
Více informací »

30.7.2020 | Zdroj: Novinky VŘ
Podle Zelené knihy Komise Evropských společenství o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ze dne 30. 4. 2004 se pojmem partnerství veřejného a soukromého sektoru (“PPP”) obecně označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovy,
Více informací »
Loading...
Loading...