Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zaměstnanost 2014-2020 RSS novinky


30.11.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimek pro výpočet obsazenosti u dětských skupin a pro výpočet osobních nákladů v projektech mikrojeslí v období zhoršené epidemiologické situace způsobené onemocněním COVID-19.
Více informací »

6.10.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR.
Více informací »

23.9.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.
Více informací »

9.8.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Zveřejňujeme záměr druhé z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme konzultace k projektovým záměrům.
Více informací »

6.8.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Zveřejňujeme záměr první z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme tak veřejnou diskuzi.
Více informací »

30.7.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Toto upozornění je určeno pro příjemce, kteří byli dne 29. 7. 2021 vyzváni řídicím orgánem k předložení čestného prohlášení k zapojení do svěřenského fondu.
Více informací »

29.7.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Řídicí orgán OPZ informuje, že byl zveřejněn vzor čestného prohlášení k identifikaci, zda je příjemce vložen do svěřenského fondu.
Více informací »

22.7.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které stanoví:
Více informací »

15.7.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů platná od 15. 7. 2021.
Více informací »

25.6.2021 | Zdroj: Evropský sociální fond
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 1. 7. 2021 dochází k revizi části metodiky OPZ.
Více informací »
Loading...
Loading...