Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Administrace výběrového řízení

Organizace výběrových řízení:

  • Transparentní výběrová řízení jsou nedílnou součástí úspěšného získávání dotací. Jejich předmětem je výběr dodavatele a dle předmětu zakázky a její hodnoty můžeme zadavatele dělit do několika skupin.  Detailnější informace o výběrových řízeních naleznete zde.

Zadavatelé zakázek:

  • U výběrových řízení můžeme rozlišovat několik typů zadavatelů. A to veřejného, dotovaného a sektorového. Podrobnější informace o jednotlivých typech zadavatelů naleznete zde.

Zakázka podle předpokládané hodnoty:

  • Na základě předpokládané hodnoty lze veřejné zakázky dělit na zakázky malého rozsahu, podlimitní, nadlimitní a významné veřejné zakázky. Detailní popis a rozdíly jednotlivých zakázek naleznete zde.

Druhy výběrových řízení:

  • Výběrových řízení existuje celá řada, přičemž mezi nejčastější a nejpoužívanější patří otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení. Specifickou formou jsou pak dynamická nákupní systém, soutěž o návrh, zakázky zadané na základě rámcové smlouvy či zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti nebo prostřednictvím e-tržiště. O jednotlivých výběrových řízeních se dočtete zde.

Potřebujete zadat zakázku?

  • Pokud potřebujete zadat veřejnou zakázku, využijte profesionálních služeb naší společnosti. Naše právní oddělení je složeno z odborníků, kteří mají se zadáváním zakázek bohaté zkušenosti a zajistí Vám tak kompletní administraci výběrového řízení.
  • Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. navíc disponuje pojištěním právní odpovědnosti za správnost zadání veřejné zakázky. V praxi to znamená, že pokud bychom v průběhu zadávacího řízení udělali chybu, která by v případě dotačního projektu měla za následek sankci v podobě odvodu části, nebo dokonce celé přiznané dotace, je v rámci regresního postihu Vaše případná újma částečně kryta naší pojistkou a Vy tak neriskujete ztrátu finančních prostředků.

Jak postupovat?

  • Pokud se rozhodnete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.
Další aktuality >

Garant sekce

  • Mgr. Luboš Novosad
    Luboš je vedle manažerských povinností hlavním právníkem společnosti a provede Vás kompletním procesem organizace výběrových řízení a právních záležitostí týkajících se dotací. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Lubošovou specialitou jsou výběrová řízení zadávaná v režimu zákona nebo dle podmínek OP Životní prostředí, z projektového hlediska poté především Program rozvoje venkova a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Loading...
Loading...