Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva č.2 Programu rozvoje venkova, MAS Opavsko

cesty
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 11. 5. do 8. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Předávání znalostí a informační akce - Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Lesnická infrastruktura - Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 4 Pozemkové úpravy - Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 5 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 6 Realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi - Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 7 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 8 Neproduktivní investice v lesích - Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 9 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 10 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. (Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí).

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Podporovanými jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.
 • 2 Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.
 • 3 Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury.
 • 4 Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav.
 • 5 Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností.
 • 6 Realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi.
 • 7 Investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
 • 8 Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
 • 9 Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
 • 10 Podpora je zaměřena na spolupráci min. 2 subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro jednotlivé typy podpor:
  • 1 -      400 000 Kč.
  • 2 -   3 500 000 Kč.
  • 3 -   2 300 000 Kč.
  • 4 -   1 800 000 Kč.
  • 5 -   8 400 000 Kč.
  • 6 -   1 400 000 Kč.
  • 7 -   1 050 000 Kč.
  • 8 -   1 500 000 Kč.
  • 9 -   5 000 000 Kč.
  • 10 -    880 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora typu 1 se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.
 • Podpora typu 2 se nevztahuje na investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>