Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS NAD ORLICÍ č. PRV 3

cesta v lese
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 6. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Rozvoj místní produkce - Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • B  Cesty v krajině - Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • C  Rozvoj venkovského podnikání a turistiky – Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Les pro odpočinek - Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • E Podpora lesnických technologií a opracování dřeva - Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • F Spolupráce mezi podnikateli - Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí splňovat definici mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekt hospodařící v lesích.
 • G  Podpora lokálního odbytu - Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • A Rozvoj místní produkce – zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing.
 • B  Cesty v krajině – zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel.
 • C Rozvoj venkovského podnikání a turistiky – zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing.
 • D Les pro odpočinek – péče o rozmanitost a stabilitu krajiny.
 • E Podpora lesnických technologií a opracování dřeva -  investice do technologií a strojů v lesnictví včetně nákupu koně.
 • F Spolupráce mezi podnikateli – spolupráce v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • G Podpora lokálního odbytu - podpora propojení mezi zemědělci, potravináři a spotřebiteli.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro jednotlivé typy příjemců:
  • typ A 2 000 000 Kč.
  • typ B 1 000 000 Kč.
  • typ C 3 000 000 Kč.
  • typ D 1 500 000 Kč.
  • typ E 2 000 000 Kč.
  • typ F 2 000 000 Kč.
  • typ G 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro typ D – Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>