Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výzva MAS NAD ORLICÍ č. PRV 5

cesta v lese
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 17. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 4 Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí splňovat definici mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekt hospodařící v lesích.
 • 5 Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Vzdělávání pro podnikání.
 • 2 Podpora místního zemědělství.
 • 3 Les pro odpočinek.
 • 4 Spolupráce mezi podnikateli.
 • 5 Podpora lokálního odbytu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro jednotlivé typy příjemců:
  • typ 1    517 200 Kč.
  • typ 2    220 000 Kč.
  • typ 3 1 500 000 Kč.
  • typ 4 2 000 000 Kč.
  • typ 5 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro výzvu typu 3 projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>