Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Světovina č. 5 – Podpora sociálních a návazných služeb

volunteers-2654004_960_720
Share Button

Dotace na podporu podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 8. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby:
  • Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
  • Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby.
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování:
  • Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách.
  • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
  • Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení.
  • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 980 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet  15 % .

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>