Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 – Podprogram B Podprogram na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny

nature-3289812__340
Share Button

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky podle ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Téma I) Koordinace podpory biodiverzity:
  • Koordinace zahrnuje odborné posouzení dílčích opatření realizovaných NNO. Opatření budou zaměřena na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a biotopů, respektive potlačení invazivních druhů a na propagaci těchto aktivit, dále odborná školení, semináře a metodickou pomoc realizátorům i dalším zájemcům o problematiku, zpracování výsledků jednotlivých dílčích projektů a propagaci ochrany biodiverzity na celostátní úrovni.
 • Téma II) Koordinace pozemkových spolků:
  • Koordinace zahrnuje odborné posouzení a podporu pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny.

Forma a výše podpory:

 • B – Téma I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity – maximální výše dotace 3 000 tis. Kč.
 • B – Téma II. Koordinace podpory pozemkových spolků – maximální výše dotace 2 000 tis. Kč.
 • Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • U tématu I – Koordinace projektů na podporu biodiverzity je podmínkou účasti zajištěná spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR . Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuje aktivní zapojení AOPK ČR do celého projektu (i do výběru a kontroly všech dílčích projektů). Forma a způsob zajištění spolupráce musí být specifikovány v předloženém projektu.
 • Možným účastníkem Programu je pouze organizace, která vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>