Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg
Share Button

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hod dnem 1. 3. 2018 a končí dnem 12. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
 • Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies.
 • Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit.
 • Posílení bezpečnosti a spolehlivosti.
 • Mapování a analýza konkurenčních výhod.
 • Snižování energetické náročnosti hospodářství.
 • Materiálová základna.
 • Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel.
 • Environmentální technologie a ekoinovace.
 • Environmentálně příznivá společnost.
 • Průmysl 4.0 a autonomní mobilita.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži, pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019, se předpokládá rozdělení 500 mil. Kč mezi příjemce.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 10. 2018 a nejpozději 1. 3. 2019.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je maximálně 48 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 28. 2. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>