Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. Celková alokace tohoto cíle je 95 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky.
 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

Územní zaměření podpory:

 • Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Josef Tuček
  Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...