DOTAČNÍ NOVINY

ROK 2014 PŘED NÁMI


Rok 2013 je za námi a s ním také sedmileté plánovací období Evropské unie. Abychom vraceli do Bruselu co nejméně EUR, je třeba všechny započaté a nově realizované projekty ukončit nejpozději do 30.6.2015. Navzdory tomuto faktu je z prostředků minulého programového období připravována například výzva na zateplení veřejných budov anebo vyhlášena výzva na zakládání a rozvoj mikropodniků. Času je málo a všem potenciálním příjemcům doporučujeme co nejdříve začít s realizací výběrových řízení a projektů. V prvních dotačních novinách v novém programovém období 2014-2020 tak informujeme především o posledních rychloobrátkových možnostech a podmínkách pro úspěšné získání dotace, ale již dnes doporučujeme kvalitní přípravu na nové výzvy, které jsou postupně vyhlašovány. Brusel již část programů spustil, strukturální fondy administrované z ČR začnou více než 500 alokovaných miliard korun rozdělovat ke konci letošního roku! Příjemné čtení

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Stanislava Zabranská
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Dotace na zakládání a rozvoj mikropodnikůPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
S potěšující zprávou přicházíme pro všechny začínající, ale i stávající podnikatele, kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie tzv. mikropodniků a realizují projekt v obci s méně jak 2 tis. obyvateli. Očekávaná výzva bude otevřena od 3. 3. 2014 do 14. 3. 2014, a tak nepromarněte šanci pro získání finančních prostředků na Vaše podnikání. Jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli čerpat dotace na zakládání, a rozvoj mikropodniků z Programu rozvoje venkova se dočtete v celém článku.
BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Horizont 2020 – Výzva v oblasti energeticky efektivních budov

Program Horizont 2020 nás zásobuje novými výzvami již od loňského roku 2013. Tyto výzvy postupně aktualizujeme na našich stránkách a vybíráme pro Vás ty nejzajímavější oblasti, na které je možno získat dotaci. Zajímavá výzva je nyní vyhlášena v oblasti vývoje nových technologií a materiálů pro budování energeticky efektivních budov. Budou podpořeny projekty především v oblasti zavádění nových materiálů pro obálky budov či zlepšující vlastnosti fasád a střechy u nově zrekonstruovaných budov. Více informací o výzvě z programu Horizont se dočtete zde.


 Nová pravidla pro státní podporu malých a středních podniků

Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Od 1. 7. 2014 mají začít platit nová pravidla a podmínky, za nichž mohou členské státy poskytnout podporu na usnadnění přístupu k financování evropských malých a středních podniků a podniků se střední kapitalizací (tzv. „midcaps“). Cílem je zvýšit motivaci soukromého sektoru, včetně institucionálních investorů, ke zvýšení jejich aktivit v oblasti financování malých a středních podniků. Podrobnější informace o plánovaných novinkách se dočtete zde.

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období 2014-2020

Aktualizujeme pro Vás změny a strukturu ve všech operačních programech v novém programovém období 2014-2020. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se mimo jiné zaměřuje např. na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení či snížení energetické náročnosti. V našem článku se dozvíte nejen další zaměření operačního programu, ale také nejaktuálnější podobu prioritních os, specifických cílů a oblastí podpory, ze kterých můžete čerpat finanční prostředky na Vaše projekty.

Víte, že?

Monitoring výzev se u klientů CYRRUS ADVISORY, a.s. těší vzrůstající oblibě. Pan Strouhal ze společnosti Stage Praha, s.r.o. si monitoring původně pořídil kvůli aktualizovaným informacím o mzdových příspěvcích a stážích. Díky komplexní správě jeho portfolia aktivit se od nás dozvěděl, že může podávat žádost do zcela nového programu EU Kreativní Evropa, kde má v tuto chvíli mimořádnou šanci na získání dotace ve srovnání s budoucími lety. Během 1 měsíce monitoringu výzev se připravuje projekt, ve kterém může dosáhnout až na 2 mil. EUR.

OBJEDNEJTE SI SPECIALIZOVANOU SLUŽBU MONITORINGU DOTACÍ
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.