DOTAČNÍ NOVINY

OPŽP 2014, AKTUÁLNÍ DOTACE NA BUDOVY, STROJE, ZAMĚSTNANCE, VaV A DALŠÍ.


Vážení příjemci dotačních novin. V únorovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o výzvách otevřených v rámci OPŽP pro soukromý sektor. Dozvíte se zde také o programech podpory, které můžete využít na podporu zaměstnanosti, které programy nabízí dotace na nákup nových strojů, zařízení a staveb, kde lze získat podporu na výzkum a vývoj nebo že Norské fondy jsou konečně spuštěny. Rovněž jsme pro Vás připravili rubriku Proslýchá se, díky které získáte přehled, o čem se v dotacích spekuluje. Monitorujeme pro Vás veškeré dotační příležitosti, další informace naleznete také na stránkách www.dotacni.info.

Příjemné čtení!

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Stanislava Zabranská
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Více než 13mld. Kč k dočerpání v OP Životního prostředí pro rok 2014

V závěru února byl schválen Plán výzev 2014 pro OP Životního prostředí s celkovou alokací více jak 13mld. Kč. Předpokládá se s otevřením 12-ti výzev, které podnikatelům umožní získat dotace např. na vybudování kompostáren, sběrných dvorů, třídičky odpadů vč. navazujících technologií, systémy pro separaci nebezpečných KO, sanaci vážně kontaminovaných lokalit. Ale rovněž na nákup nových, bezemisních technologií, výměnu zdroje tepla a otopné soustavy, snížení prašnosti plošných zdrojů, nákup úklidových, samosběrných vozů a mnoho dalšího. V neposlední řadě bude OPŽP podporovat také projekty na zlepšování stavu přírody a krajiny, tedy různé dotace na zeleň apod. Jedná se o rychloobrátkové výzvy, proto je třeba jednat rychle! Více podrobnějších informací o výzvách otevřených v rámci OPŽP pro soukromý sektor naleznete zde.

 Využijte posledních pár dnů pro získání dotace z Programu rozvoje venkova!

Už jen pár dnů zbývá pro podání žádosti z Programu rozvoje venkova, který rozděluje nevyčerpané finanční prostředky z programového období 2007-2013. Ve 20. kole budou podpořeny investice do zemědělských podniků, zakládání nebo rozvoj mikropodniků, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií a realizace místní rozvojové strategie.

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 budou přijímány žádosti pro:
  • Podopatření I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – v rámci tohoto opatření můžete využít dotaci na rekonstrukci a výstavbu zemědělských staveb, pořízení nových technologií a strojů pro zemědělskou výrobu, více informací o vypsané výzvě se dozvíte zde.

  • Podopatření I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. Inovací) v potravinářství – v rámci tohoto opatření můžete v Praze využít dotaci na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby ve spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji, více informací o vypsané výzvě naleznete zde.
V termínu od 3. 3. do 7.3 2014 budou přijímány žádosti pro:
  • Opatření III. 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – tato výzva umožňuje získat dotace na zakládání a rozvoj mikropodniků s méně než 10 zaměstnanci v obci do 2000 obyvatel. Veškeré doplňující informace se dočtete zde.

  • Opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie – podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova.
Neváhejte a využijte možnost pro realizaci a rozvoj Vašeho záměru.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Dotace na zaměstnance aktuálně

Každý měsíc aktualizujeme databázi programů v oblasti zaměstnanosti. Úřady práce ČR nabízejí mnohé programy na podporu vzdělávání, rekvalifikace a odborné praxe, které napomáhají začlenění uchazečů o zaměstnání na trh práce. Programy se liší zaměřením na různé skupiny uchazečů a přinášejí jim tak konkrétní potřebné znalosti a dovednosti. V mnoha těchto programech je také podpořen vznik nového pracovního místa, na které daný zaměstnavatel může získat mzdový příspěvek na 6 i 12 měsíců. Zaměstnavatel může čerpat příspěvky také na rekvalifikaci a vzdělávání stávajících zaměstnanců a tím zvýšit svou odbornost a konkurenceschopnost na trhu. Více se dozvíte zde.

 Horizont 2020 podporuje nanotechnologie a biotechnologie

Rámcový program pro výzkum a inovace EU podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. Vybrané současné vyhlášené výzvy se především zaměřují na podporu nových technologií. Nanotechnologie v současné době nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, jako je například elektronika, zdravotnictví, strojírenství, chemický průmysl, ale i v mnoha dalších. Mohou být využity při výrobě nanoporézních materiálů a rovněž slouží k integraci nových nano materiálů do stávajících výrobních linek. Více informaci o vypsané výzvě se dozvíte zde. Kromě nanotechnologií se v současné době zaměřuje pozornost také na biotechnologie. Ty mohou být využívány při výrobě léků či očkovacích látek nebo také použití enzymatických procesů v průmyslu. Podrobnější informace o možnosti získání finančních prostředků z aktuálně vyhlášené výzvy, vztahující se k biotechnologiím se dozvíte zde. Kromě programu Horizont 2020, mohou podniky využít program EUROSTARS, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci ve výzkumných a inovačních projektech, za účelem dosažení nových služeb, produktů a postupů. Mezi další možnosti financování projektů z oblasti aplikované výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, patří také například program Gama.

 Žádná dotace Vám už neunikne!

Stále pro Vás zlepšujeme a inovujeme naše služby tak, abychom Vám rychle přinášeli nejaktuálnější, nejzajímavější a nejpodrobnější novinky ze světa dotací! Díky unikátnímu internímu systému, jsme schopni evidovat všechny aktuální výzvy z národních, mezinárodních programů a příhraničních programů, podle krajů, regionů soudržnosti a typu podnikatelských subjektů. Proto nás neváhejte kontaktovat a my Vám sdělíme Vaše konkrétní dotační příležitosti.


KONTAKTUJTE NÁS A UŽ VÁM ŽÁDNÁ DOTACE NEUNIKNE!

 Napětí s vyhlášením výzev z Norských fondů stoupáPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Avizované vyhlášení výzvy z Norských fondů v oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví stále neproběhlo, a tak nám nezbývá čekat na další oficiální vyhlášení. Dle aktuálních informací, by měla být výzva v této oblasti vyhlášena na přelomu února a března. Vzhledem k očekávanému zájmu o tuto výzvu, budou pravděpodobně podpořeny projekty, týkajících se významnějších kulturních památek. Další podmínky, které byste měli splňovat, pro podání žádosti z Norských fondů v oblasti č. 16, se dozvíte zde.

 „Proslýchá se“

Dotacni.info patří mezi největší informační zdroje o dotacích, díky tomu nám hodně lidí píše, volá přes zelenou linku, v rámci realizace projektů se bavíme s ministerstvy a spřátelenými agenturami.

Občas je zajímavé poslouchat, co si někteří lidé myslí a co se údajně má stát. Tyto informace Vám budeme nově zprostředkovávat v rámci nové sekce „Proslýchá se“. Co jsme poslední dobou zaslechli?
  • Agentura Czechinvest uvažuje o vyhlášení dalších rychloobrátkových výzev v rámci OP Podnikání a inovace 2007-2013.
Komentář: Vše jde tak nějak ruku v ruce s tím, že nezvládáme vyčerpat přidělenou alokaci na minulé programovací období, na druhou stranu nezbývá moc času, hodnocení nových žádostí trvá dlouho a podpořené projekty musí být ukončeny do 30. 6. 2015. Dotační bratr Czechinvestu, SFŽP, tento krok provedl včera – v OP Životní prostředí bude vyhlášena velká část programů podpory!
  • První výzvy programového období 2014-2020 by mohly být vyhlášeny na podzim letošního roku, vyhlašovány budou v rámci jednotného prostředí pro všechny programy a harmonogram výzev bude známý rok dopředu.
Komentář: Bylo by to hezké…

Uvedené informace představují střípky, které se k nám dostávají z neoficiálních zdrojů, a v žádném případě není možné považovat je za relevantní zdroj informací. Druhý bod vychází z oficiálního časopisu OPŽP, Priorita.

Další komentáře ze světa dotací můžete sledovat na Twitteru.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic