DOTAČNÍ NOVINY

Poslední šance pro soukromý sektor získat dotace z OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace 2007-2013!


Vážení příjemci dotačních novin. V březnovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o dotacích na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, přinášíme neoficiální zprávy o vyhlášení programů Rozvoj a Potenciál a dozvíte se zde také o možnostech získání dotace na odstraňování starých ekologických zátěží. Dále bychom Vás rádi informovali o zajímavém projektu Stáže pro mladé II, který pokračuje i v letošním roce. Závěr našeho měsíčníku je věnován informacím o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nezapomeňte sledovat komentáře ze světa dotací na Twitteru.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Jana Valová
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Nově vyhlášené výzvy z Operačního programu Životní prostředí, umožní čerpat dotace soukromému sektoru v rámci prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Podnikatelé a živnostníci mohou získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti budovy spolu s výměnou stávajícího kotle za nový s nízkoemisními parametry. Podívejte se na aktuální výzvy LVIII a LIX, kde naleznete podrobnější informace o podpořitelných projektech.

 Vyhlášení výzev v OP Podnikání a inovace 2007-2013 ještě letos na jaře?

V minulých dotačních novinách jsme Vás informovali o zákulisních zprávách ohledně vyhlášení nových rychloobrátkových výzev v rámci OP Podnikání a inovace 2007-2013. Tyto informace začínají nabývat reálnějších obrysů - hovoří se o vyhlášení programu Rozvoj, který podporuje nákup nového strojního vybavení a programu Potenciál, jenž je určen na zakládání a rozvoj vývojových center ve zpracovatelském průmyslu. Více se dočtete zde.

Času je však velice málo a budou tak podpořeny projekty ve vysokém stupni investiční přípravy. V případě zájmu o uvedené programy nás proto neváhejte co nejdříve kontaktovat.


 Dotace na odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěžíPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Podpora projektů zaměřujících se na integrované systémy nakládání s odpady, úpravu a využití odpadů, rekultivaci starých skládek, sanaci vážně kontaminovaných lokalit a na analýzu rizik a studií proveditelnosti za účelem odstranění starých ekologických zátěží. Podrobnější informace a seznam podpořitelných projektů se dočtete přímo v aktuální výzvě, která je otevřená pouze do 15. dubna 2014.


BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Stáže pro mladé II pokračují i v letošním roce!

V loňském roce odstartoval zajímavý projekt, který podpořil studenty v posledních ročnících studia a nabídl jim získání praktických zkušeností v oboru, který studují. Díky velkému úspěchu projektu, byla podána a schválena žádost o navazující projekt Stáže pro mladé II, a tak se můžeme těšit na další kolo, které odstartuje zhruba na přelomu dubna a května. Projekt nepřináší výhody jen studentům, ale také zaměstnavatelům, kteří se do tohoto projektu zapojí. S čím můžete jako poskytovatel stáže počítat? Dostanete příležitost odzkoušet si budoucího pracovníka, dále Vám bude poskytnuta úhrada mzdových nákladů na stážistu a mentorovi, který má stážistu v průběhu stáže na starost, je z fondu částečně uhrazena mzda. Kdo se může stát poskytovatel stáže a další informace o navazujícím projektu Stáže pro mladé II se dozvíte zde.

 Otevření výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost již letos na podzim?

Již od ledna 2014 běží v České republice nové programové období 2014-2020, jehož operační programy byly vymezeny usnesením vlády ze dne 28. 11. 2012. U většiny programů začíná být známá jejich přesná struktura, nicméně prozatím není stanoven harmonogram vyhlášení výzev. Dle nepotvrzených informací by však například v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost měly být vyhlášeny první výzvy již na podzim letošního roku, ještě před finálním posvěcením Evropskou komisí.

Novinky o plánovaných výzvách nadále sledujeme a budeme Vás o všem informovat na našich stránkách dotacni.info a v Dotačních novinách.


Další komentáře ze světa dotací můžete sledovat na Twitteru.


OBJEDNEJTE SI SPECIALIZOVANOU SLUŽBU MONITORINGU DOTACÍ


Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic