DOTAČNÍ NOVINY

Pozor, nová pravidla de-minimis a veřejné podpory!


Vážení příjemci Dotačních novin. V květnovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o podmínkách pro plánované výzvy Rozvoj a Potenciál z OP Podnikání a inovace. Pokud čerpáte dotaci v režimu De-minimis, určitě se podívejte jaká rizika vám v nejbližší době hrozí. Zemědělci mohou čerpat dotaci z Programu Zemědělec, která slouží k financování části úroků z úvěru. Další otevřená výzva týkající se zemědělského sektoru nabízí možnost pojištění plodin pro případ krupobití, požáru, vichřice aj. Malé a střední podniky mohou do 9. 12. 2014 podávat žádosti o grant v rámci výzvy programu Horizont 2020 nebo mohou získat dotaci na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb na zahraničních trzích. Dotační noviny pro veřejný sektor nyní vychází i tištěné. Příležitost pro inzerenty, kteří chtějí oslovit starosty z celé ČR! Prohlédněte si první číslo.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Radomír Věntus
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus
Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACE


 Podmínky pro plánované výzvy z OP Podnikání a inovace byly zveřejněny!

Již v minulých číslech Dotačních novin jsme Vás informovali o plánovaném vyhlášení rychloobrátkových výzev v rámci OP Podnikání a inovace 2007-2013. V současné době již víme přesné podmínky vyhlášených programů Rozvoj a Potenciál. Program Rozvoj poskytuje možnost malým a středním podnikům získat dotace na pořízení nových strojů, realizaci projektů zvyšujících efektivnost procesů, na pořízení patentových licencí, know-how či řídící software k pořizovaným strojům a zařízením. Program Potenciál podporuje vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků či technologií, které najdou své uplatnění ve výrobě podporovaných odvětví. Nepromeškejte šanci a využijte dotaci pro zefektivnění Vašeho podnikání!


 Využijte dotace z Programu Zemědělec!Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
V rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. lze využít dotaci, která musí sloužit ke snížení výrobních nákladů. Dotace slouží k financování části úroků z úvěru. Hlavním cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Do Programu se mohou přihlásit pouze žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu zákona a zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci. Dotaci lze využít na nákup těchto investic: traktor, sklízecí mlátička, pluh, rotavátor, žací stroj, ovíječka, kultivátor, kompaktor a mnoho dalšího investičního vybavení. Přesné podmínky Programu a další podporované aktivity se dozvíte zde. Další otevřená výzva týkající se zemědělského sektoru nabízí možnost pojištění plodin pro případ krupobití, požáru, vichřice aj., navíc lze využít podporu na pojištění hospodářských zvířat pro případ živelních škod, nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu. Pokud se tato otevřená výzva týká právě Vás, se dozvíte zde.


BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 443 300


 Podpora inovace ICT pro výrobní malé a střední podniky

Až do 9. 12. 2014 je možné podávat žádosti o grant v rámci výzvy programu Horizont 2020. V rámci výzvy budou podporovány Inovační projekty, kterých se mohou zúčastnit minimálně tři účastníci, každý z jiné členské nebo přidružené země. Dále budou podporovány koordinační a podpůrné projekty ve kterých není potřeba partner. Mezi podporované technologie patří: vysoce flexibilní a téměř autonomní robotické systémy, HPC Cloud-based modelování, integrace modulů kyberfyzických systémů ve výrobních procesech a procesních řetězcích s cílem zvýšit sofistikovanost a automatizaci ve výrobních malých a středních podnicích. Více informací o otevřené výzvě se dočtete zde.

Dotační radar


 Podpora podnikatelským subjektům na zahraničních trzích

Otevřená výzva z OP Podnikání a inovace v rámci osy 6 – Služby pro rozvoj podnikání je zaměřena na podporu podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem na zahraničních trzích. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu. Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace v rámci programu jsou malé a střední podniky, velké podniky a podnikající profesní organizace. Podnikatelský subjekt musí být dále oprávněn k podnikání na území ČR, musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě a nesmí mít sídlo v Praze. Jaké další podmínky musí žadatel splnit se dočtete zde.

 Pozor – nová pravidla veřejné podpory a de-minimis

Evropská komise upletla bič na podnikatelské skupiny. Na některé projekty je možné čerpat 90-100% podporu (dotace) v rámci tzv. veřejné podpory, konkrétně jde o režim čerpání podpory dle režimu de-minimis. Jeden podnik mohl v režimu de-minimis získat až 200.000 EUR v průběhu tří po sobě jdoucích let. Typicky se tento zvýhodněný režim uplatňuje na vzdělávání zaměstnanců nebo prevenci environmentálních rizik. Pokud se podíváme na skupinu majetkově propojených podniků, každá jednotlivá společnost mohla využít této dotace v plné výši. Nově to nepůjde!

V souvislosti s aktualizovanými pravidly veřejné podpory se od 1. 7. 2014 všem projektům financovaným z dotací EU snižuje výše podpory, rámcově lze říci, že o 15 procentních bodů. Nová pravidla zároveň znamenají, že skupina majetkově propojených podniků, chceme-li být moderní, například AGROFERT, ztratí možnost čerpat dotace v režimu de-minimis. Vzhledem k nové metodice se čerpání podpory v režimu de-minimis v rámci skupiny podniků sčítá a současně limituje maximální výší čerpání dotace pro takto propojený podnik opět pouze do 200 000 EUR. Jinak řečeno, dotaci v rámci režimu de-minimis do maxima 200 000 EUR mohl teoreticky čerpat každý z podniků holdingu, podle nových pravidel platí tento limit pro holding jako celek. Ročně tak každý podnik ze skupiny přijde přibližně o 1,5 milionu, který by mohl jinak využít třeba na vzdělávání svých zaměstnanců. Podniky, které dotace hojně využívají, tento fakt jistě citelně pocítí.

Nicméně každý problém má řešení, pravidla například nepočítají se zahraničním vlastnictvím nebo se situací, kdy „propojené“ podniky vlastní fyzické osoby nepodnikající. Uvidíme, jak se problematice majitelé holdingů postaví.

 Inzerujte v tištěných Dotačních novinách!

Dotační noviny ve variantě pro veřejný sektor jsou nyní dostupné i v tištěné podobě. První číslo právě dorazilo na všechny městské a obecní úřady z Jihomoravského kraje. Další čísla Dotačních novin budeme zasílat každého čtvrt roku všem starostům a starostkám v ČR! Nabízíme zajímavou možnost oslovit čtenáře Dotačních novin. Přímá doručení zástupcům měst a obcí je příslibem pro efektivní propagaci Vašich produktů či služeb. Prostor pro inzerci je omezený, proto doporučujeme zamluvit si místo ihned. Pište na email marketing@cyrrus.cz.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.

Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic