DOTAČNÍ NOVINY

DRUHÉ ČÍSLO DOTAČNÍCH NOVIN - INFORMAČNÍ SERVIS ZDARMA


Vážený pane / Vážená paní, 

již je to měsíc, co jsme Vám představili první slavnostní vydání Dotačních novin. Velice nás v redakci potěšily reakce čtenářů na úvodní číslo - jsme rádi, že shledáváte informace v našich novinách užitečnými. Budeme se snažit postupně naše noviny vylepšovat a přinášet Vám co nejvíce relevantní zprávy a články. I v tomto čísle naleznete spoustu zajímavých informací. Věděli jste například o možnosti dotování školení Vašich zaměstnanců? Také se podíváme na specifika veřejné podpory a aktuální informace ohledně třech programů, konkrétně GESHER/MOST, Odborné praxe pro mladé a Zkvalitnění nakládání s odpady. Přeji Vám pěkný zbytek týdne a příjemné počtení. (Pokud jste se nedostali k prvnímu číslu našich novin, naleznete ho zde). 

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše záměry, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Karel Valenta
Váš osobní konzultant z CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Vzdělávejte se pro růst II.


Krajské pobočky úřadů práce odstartovaly nebo se připravují na příjem žádostí regionálních zaměstnavatelů, kteří chtějí investovat do zvyšování kvalifikace pracovníků a namísto propouštění budovat kvalitní týmy nebo zaměstnance rekvalifikovat pro posílení konkurenceschopnosti na rychle se měnícím trhu. Program „Vzdělávejte se pro růst II“ nabízí finanční podporu vzdělávacích aktivit i mzdové příspěvky, které úřady práce hradí zaměstnavatelům po dobu, kdy jejich pracovníci jsou na školeních. Je možné čerpat až 500 tis. Kč měsíčně, přičemž v režimu de minimis dotace pokrývá 100 % nákladů. Jednotlivé kraje si specifikují vybrané obory, tak aby byly podpořeny firmy v rámci ekonomických odvětví s prorůstovým potenciálem. Zapojit se mohou všechny typy podniků bez ohledu na velikost.
Více se dočtete v tomto článku...
Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
 S dotacemi se podařilo
Firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o., nezávislý člen mezinárodní asociace INTEGRA INTERNATIONAL sdružující auditorské, účetní a daňové firmy ze 65 zemí světa, odstartovala svůj první projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ve spolupráci s CYRRUS ADVISORY, a.s. připravila komplexní vzdělávací program pro své pracovníky a v průběhu 2 let bude čerpat 1,27 mil. Kč na školení a profesní rozvoj odborníků. Dotace pokrývá veškeré náklady spojené s realizací projektu. Projekt v konečném důsledku přispěje k dalšímu růstu firmy a komplexní péči o klienty v neustále se měnícím daňovém a právním prostředí.


 Veřejná podpora včera, dnes a zítra …

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků

Každý, kdo již získal dotaci ze strukturálních fondů EU ví, že výše dotace (podpory) závisela od typu veřejné podpory přiřazené k danému programu resp. výzvě k předkládání žádostí o dotace. Obecně je považována problematika za poměrně složitou agendu, ovšem s přímým dopadem do výše poskytovaných dotací v rámci strukturálních fondů EU. Není tedy od věci si připomenout některé základní pojmy a principy z této oblasti.
V celém článku se proto dozvíte:
  • Které programy lze letos využít a získat tak ještě vyšší míru podpory?

  • Co je bloková výjimka?

  • Co je podpora de-minimis?

  • Jaká jsou pravidla veřejné podpory?

  • Jaká je stávající maximální výše veřejné podpory?

  • A jaké informace jsou k dispozici ohledně veřejné podpory v programovacím období 2014 až 2020.

Mimo jiné také přinášíme velmi aktuální informace o tom, že maximální míry podpory v jednotlivých regionech byly novými pokyny sníženy, s výjimkou nejzaostalejších regionů, o 5%. V důsledku snížení míry podpory a postupu jednotlivých regionů České republiky do kategorie regionů s vyšší mírou HDP na obyvatele, bude maximální míra regionální podpory ve všech regionech NUTS II, s výjimkou regionu Praha, činit pro velké podniky 25% způsobilých nákladů. Malé a střední podniky mohou obdržet příplatky, tak jako tomu je v dosavadních pravidlech. Neváhejte a přečtě si tedy celý přehledový článek zde...
Víte, že? 

Kromě dotačních programů, které pomáhají žadatelům financovat investiční záměry vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov (OP Životního prostředí, EKO-ENERGIE...) existuje také technologie, která dokáže snížit provozní náklady budov na minimum. Řeč je o energetických regulátorech napětí. Výsledkem je především snížení nákladů na provoz budovy, nižší spotřeba, šetření životního prostředí a zdrojů. Využitím technologií, o kterých je následující článek, je možné uspořit náklady na provoz kanceláří, hal, obecních budov aj. o další desítky procent ročně.
KONTAKTUJTE NÁS OHLEDNĚ MOŽNOSTÍ DOTACE
 Zkvalitnění nakládání s odpady

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí pro letošní rok jedinečnou šanci získat dotaci z balíku zatím nevyčerpaných 27 miliard Kč. Vzhledem ke končícímu programovacímu období 2007 až 2013 se žadatelům skýtá vysoká šance dosáhnout na evropské peníze. V měsíci září 2013 je očekáváno otevření výzvy k podávání žádostí v rámci prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Na dotaci pro projekty odpadového hospodářství bude možno žádat až do listopadu letošního roku. Pokud je vaším záměrem zlepšení nakládání s odpady, pak máte ideální příležitost získat až 90% dotaci. Podrobnosti k aktuálně připravované výzvě a příklady projektů, na něž lze dotaci získat najdete v článku.

 GESHER / MOST
 
Program GESHER / MOST znovu pomůže spojit síly českých a izraelských společností a podpoří projekty mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Program vznikl za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest na základě Dohody mezi Českou republikou a vládou Státu Izrael. Na 16. září je v plánu vyhlášení již V. výzvy, ve které je, stejně jako v předchozích výzvách, počítáno s alokací 60 milionů korun na podporu inovativních projektů v oblastech informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, bio-Agro – zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a zdravotnické techniky, moderního strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika). Pro více informací si přečtěte celý článek.
 Odborné praxe pro mladé do 30 let

Program Odborné praxe pro mladé do 30 let pomáhá získat práci mladým absolventům. Projekt je financovaný ze strukturálních fondů EU a zaštiťují ho Úřady práce v jednotlivých krajích. Pro zaměstnavatele je připravený finanční balíček, který napomůže snížit mzdové náklady na nového zaměstnance a pokrýt finanční ztrátu na dobu, kdy zaškoluje nového pracovníka. Program se otevřel před několika měsíci a každý kraj má k dispozici od 200 – 500 odborných praxí, které může vyčerpat na začlenění nezaměstnaných mladých absolventů do pracovního procesu. Jak velký finanční příspěvek ÚP poskytují? Jaké jsou podmínky projektu? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď v článku Aktuálně o programu Odborné praxe pro mladé.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.