DOTAČNÍ NOVINY

POSLEDNÍ MOŽNOST ČERPAT DOTACE V ROCE 2013?


Převratné události ve světě dotací. I tak by se daly shrnout turbulentní změny posledních dní, které můžeme sledovat v Agentuře Czechinvest, potažmo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Oproti původním předpokladům zřejmě nebude vyhlášen program Eko-energie, nýbrž dotační tituly Inovace, ICT a strategické služby, případně i program Rozvoj. Dotace určené pro zpracovatelský průmysl a IT sektor by měly pomoci vyčerpat zbývající část alokace z programovacího období 2007-2013. Přinášíme taktéž informace o příležitostech, které přinášejí E-tržiště a dále článek o nejčastějších chybách ve výběrových řízeních. Příjemné čtení přeje redakce Dotačních novin.  

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Specialistka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Poslední šance pro inovativní projekty v programu Inovace


Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Jste podnik, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a návazně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizace firemních procesů a spolupráci s jinými subjekty nebo o zavedení nových prodejních kanálů? Jste vysoká škola, výzkumná instituce, malý a střední podnik nebo fyzická osoba, a potřebujete ochránit svá práva průmyslového vlastnictví? Pokud ano, právě pro vás je určen. Program Inovace

 Příležitost pro IT společnosti prostřednictvím Programu ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice. Více se dočtete v samotném článku...

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Program Rozvoj v gesci MPO, je v očekávání?

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Patří váš podnik do kategorie malých a středních podniků? Jestliže ano, právě pro vás je určen program Rozvoj. Přečtěte si celý článek...


 Očekávané Eko-energie otevřeny nebudou


Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Před několika málo týdny jsme Vás informovali o možnosti otevření programu Eko-Energie. Tyto informace se však nepotvrdily a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR otevření neschválilo. Namísto toho pravděpodobně dojde k dočerpání alokace v programech Inovace, Rozvoj a ICT a strategické služby. Pokud jste již provedli dílčí kroky proto, abyste mohli žádat o prostředky v programu Eko-energie, nevěšte hlavu, jistě nepřijdou vniveč. Úsilí bude odměněno v příštím programovacím období, kdy má být podobný program znovu vyhlášen a s přípravami lze proto začít již nyní. Více se dočtete samotném článku...

Víte o Elektronických tržištích? 


Elektronická tržiště veřejné správy, tzv. e-tržiště jsou plně elektronickým systémem umožňujícím zadavatelům i dodavatelům provádět všechny úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě. Prostřednictvím e-tržišť dnes dochází ke střetávání poptávky a nabídky u zakázek malého rozsahu, zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a na základě rámcové smlouvy, přičemž výběrová řízení na e-tržištích jsou akceptována i v rámci dotačních projektů a jejich dobrovolné využívání je například obcím ministerstvem přímo doporučeno. Jelikož se předpokládá rozšíření povinného využívání e-tržišť i na další subjekty, stane se tak nakonec účast v e-tržišti nutností i pro dodavatele, kteří se mohou účastniti výběrových řízení zadaným v e-tržišti jen, pokud jsou registrováni. Pro uvedené dobrovolné účastníky e-tržišť i přes veškeré výhody, která přináší, jsou e-tržiště složitá a pokud nemusí, raději je nevyužívají. Z toho důvodu společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. připravila službu Administrátora zadavatele/dodavatele, která spočívá ve správě profilu a usnadnění zadavatelům a dodavatelům v účasti na e-tržištích. Proto neváhejte a již teď využijte možnosti účasti v E-tržišti prostřednictvím služby Administrátora zadavatele/dodavatele společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Více o službě a e-tržištích se dozvíte v článku...,
KONTAKTUJTE NÁS OHLEDNĚ ADMINISTRACE E-TRŽIŠTĚ

 Chyby při zadávání veřejných zakázek


V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky je nutné dodržovat řadu požadavků na zákonnost procesu, hlídat množství lhůt, zveřejňovat informace a podklady v termínech atd. Zadávání veřejných zakázek ve výběrovém řízení je vysoce formální proces a z toho důvodu není pro zadavatele vždy snadné dostát zákonnému postupu. Vyjma obecně známých chyb, jako je nezákonné dělení zakázek, uplatňování nepřiměřených požadavků na prokázání kvalifikace a jiných, se často zadavatelé nevědomě dopouští i některých na první pohled „méně známých“ uvedených pochybení. Zjistěte, čeho se vyvarovat v našem článku...

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.