DOTAČNÍ NOVINY

POSLEDNÍ MOŽNOST ČERPAT DOTACE V ROCE 2013?


Nové číslo dotačních novin Vám přináší mnoho zajímavých informací. Dočtete se zde nejen o našem novém webu ale i o blížícím se ukončení podávání registrační žádostí do OP Podnikání a inovace. Dále přinášíme informace o možnostech podpory pro zakládání a rozvoj mikropodniků v roce 2014 a o dotacích na zaměstnance ve Vašem kraji. V neposlední řadě se můžete podívat na novou službu monitorování dotací, díky které vám už neunikne žádná dotační příležitost. Příjemné čtení přeje redakce Dotačních novin.  

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Bc. Alžběta Klimešová
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Dotační zpravodajství ještě kvalitněji


Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Již nemusíte hledat informace na stránkách jednotlivých ministerstev! Nyní je vše na jednom místě. Spustili jsme pro Vás novou verzi stránek dotacni.info, které detailně informují o novém programovém období 2014-2020. Snažili jsme se o maximální přehlednost, srozumitelnost a zjednodušení tak, aby každý návštěvník lehce našel to, co potřebuje a ušetřil tím svůj drahocenný čas. Stránky poskytují ucelený přehled jak odborné veřejnosti, tak především cílovým zájemcům a příjemcům dotací.

Dotacni.info, to je zdroj informací na jednom místě. Na našich stránkách průběžně aktualizujeme všechny vypsané výzvy operačních programů, které jsou vypsány v jednotlivých částech České republiky, a tak Vám neunikne možnost financování Vašich projektů pomocí peněžních prostředků z Evropské unie. Dotace můžete jednoduše vyhledávat pomocí a) oboru, ve kterém se pohybujete, b) operačních programů, c) aktuálních výzev, d) vyplněním kontaktního formuláře nebo e) zavoláním na zelenou linku naší společnosti – 800 297 787. Více informací naleznete v sekci O webu. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi za zpětnou vazbu pro další vylepšení našich služeb. Praha: +420 210 028 454, Brno: +420 538 705 778, Písek: +420 380 425 302.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Jen necelé dva týdny zbývají pro příjem registračních žádostí v OP Podnikání a inovace

Stále lze stihnout podání registrační žádosti do OP Podnikání a inovace. Konkrétně se jedná o tři programy: Rozvoj, Inovace a ICT a SS. V rámci programu Rozvoj mohou malé a střední podniky zpracovatelského průmyslu získat dotace na nové stroje a vybavení. Program Inovace poté pomáhá podnikům bez ohledu na velikost získat dotace na nové technologie pro výrobu inovovaných produktů. Konkrétně lze získat dotaci např. na novou výrobní linku, která bude vyrábět nové produkty vzešlé z výzkumu a vývoje dané společnosti.
Program ICT a SS je poté zaměřen na rozvoj vlastních softwarových řešení nebo vytváření datových center a center strategických služeb. Termín pro podávání registračních žádostí je pro program Rozvoj a Inovace 16. prosince 2013, pro ICT a SS je termín pro podávání registračních žádostí o den delší tj. do 17. prosince 2013.
Více informací zjistíte na této stránce.


 Zakládání a rozvoj mikropodniků v roce 2014


Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Využijte poslední možnost žádat za zvýhodněných podmínek o dotaci na zakládání a rozvoj mikropodniků, tedy podniků s méně než 10 zaměstnanci v obcích s méně než 2 000 obyvateli. Žadateli mohou být jak právnické, tak fyzické osoby, fungující společnosti i začínající podnikatelé.
Konkrétně může dotace pomoci například truhlářům, stavebním firmám, automechanikům či kadeřnicím. Rovněž budou podpořeny malé podniky zpracovatelského průmyslu, např. pekárny či pivovary. Získané finanční prostředky bude možné použít na výstavbu nové provozovny, její rekonstrukci, či nákup nového vybavení. Předpokládané vyhlášení výzvy je naplánováno na březen 2014.
Více se dočtete samotném článku...

Víte, že? 

Je možné využít specializované služby personifikovaného hlídání dotačních výzev, tak aby Vám neunikla žádná příležitost získat finanční podporu. Zajišťujeme monitoring všech dotačních programů pro Vaše projekty. Kupujete nový stroj? Nabíráte nové zaměstnance? Plánujete zateplit provozovnu? Využijte dotací programovacího období 2014-2020.
OBJEDNEJTE SI SLUŽBU MONITOROVÁNÍ DOTACÍ PRO VAŠI SPOLEČNOST

 Dotace na zaměstnance


V Jihočeském kraji můžete získat dotace na absolventy, osoby ve vyšším věku a na obyvatele odlehlých vesnických oblastí. Firmy v Jihomoravském kraji mohou v rámci projektů získat dotaci na nově vytvořené pracovní místo a plné pokrytí mzdových nákladů. Kraj Vysočina poskytuje mzdové příspěvky na podporu absolventů, nezaměstnaných, rodičů pečujících o dítě a osob ve věku 50+. Stejné mzdové příspěvky mohou získat podnikatelé i v Karlovarském kraji, kde lze ještě využít program Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II. Finanční příspěvky z ÚP v Královéhradeckém kraji nabízejí poměrně omezené možnosti s porovnání s ostatními kraji, je však možné využít nejrůznějších programů. Liberecký kraj prostřednictvím 4 programů pomáhá absolventům, nezaměstnaným osobám nad 40 let a jedincům v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Moravskoslezský kraj podporuje v rámci 2 projektů pracovní začlenění handicapovaných. Úřad práce v Olomouckém kraji se zaměřuje výhradně na podporu nezaměstnaných s trvalým pobytem v kraji. V Pardubickém kraji jsou otevřeny 3 programy, které se zaměřují na podporu mladých osob do 30 let a starších nad 50 let. Zaměstnavatelé v Plzeňském kraji mohou získat dotaci na pracovní místo pro všechny nezaměstnané déle než 5 měsíců, nebo mohou využít programy pro mladé do 30 let. V Praze jsou aktuálně otevřeny 3 programy na podporu specifických skupin na trhu práce. Podnikatelé v Ústeckém kraji mohou získat zvýhodněné podmínky pro zaměstnávání vyspecifikovaných osob, a díky některým projektům mohou získat plnou úhradu mzdových příspěvků včetně zákonných odvodů. Středočeský kraj má aktuálně otevřených 5 programů na podporu specifických skupin na trhu práce. Zlínský kraj nabízí nestandardní podporu pro nezaměstnané. Zaměstnavatel se nemusí orientovat pouze na vybrané skupiny uchazeč, ale může využít standardní mzdový příspěvek na vytvoření společensky účelných pracovních míst.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.