DOTAČNÍ NOVINY

ROK 2014 PŘED NÁMI


Rok 2013 je za námi a s ním také sedmileté plánovací období Evropské unie. Abychom vraceli do Bruselu co nejméně EUR, je třeba všechny započaté a nově realizované projekty ukončit nejpozději do 30.6.2015. Navzdory tomuto faktu je z prostředků minulého programového období připravována například výzva na zateplení veřejných budov anebo vyhlášena výzva na zakládání a rozvoj mikropodniků. Času je málo a všem potenciálním příjemcům doporučujeme co nejdříve začít s realizací výběrových řízení a projektů. V prvních dotačních novinách v novém programovém období 2014-2020 tak informujeme především o posledních rychloobrátkových možnostech a podmínkách pro úspěšné získání dotace, ale již dnes doporučujeme kvalitní přípravu na nové výzvy, které jsou postupně vyhlašovány. Brusel již část programů spustil, strukturální fondy administrované z ČR začnou více než 500 alokovaných miliard korun rozdělovat ke konci letošního roku! Příjemné čtení

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Stanislava Zabranská
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Poslední příležitost k zisku dotace na zateplení veřejných budov z operačního programu Životní prostředí 2007-2013Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Poslední šance pro nepodnikatelské subjekty získat dotaci na zateplení veřejných budov. Výzva, jejíž vyhlášení očekáváme v únoru, bude poslední výzvou v rámci operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Díky tomu se předpokládá vysoká pravděpodobnost úspěšnosti předložených projektů a dotace ve výši až 90 % způsobilých výdajů. Proto neváhejte a využijte této možnosti získání dotace. Podrobnější informace o této výzvě naleznete zde.
BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Novela zákona o veřejných zakázkách 2014

V návaznosti na novelu zákona o veřejných zakázkách, jež nabyla účinnosti k 1. 1. 2014, Vám přinášíme všechny důležité změny, které s sebou tato novela přinesla. V následujícím článku se mimo jiné dočtete o zvýšení současných limitů pro povinný postup podle Zákona o veřejných zakázkách, zrušení institutu osoby se zvláštní působností a o možnosti opakování výběrového řízení v případě jedné nabídky. Přečtěte si souhrn důležitých informací o novele v našem článku a buďte v obraze.

Víte, že? 

Monitoring výzev se u klientů CYRRUS ADVISORY, a.s. těší vzrůstající oblibě. Pan Strouhal ze společnosti Stage Praha, s.r.o. si monitoring původně pořídil kvůli aktualizovaným informacím o mzdových příspěvcích a stážích. Díky komplexní správě jeho portfolia aktivit se od nás dozvěděl, že může podávat žádost do zcela nového programu EU Kreativní Evropa, kde má v tuto chvíli mimořádnou šanci na získání dotace ve srovnání s budoucími lety. Během 1 měsíce monitoringu výzev se připravuje projekt, ve kterém může dosáhnout až na 2 mil. EUR. Napadlo by ho to před měsícem?

OBJEDNEJTE SI SPECIALIZOVANOU SLUŽBU MONITORINGU DOTACÍ

 Výzvy v Regionálním operačním programu Jihovýchod

I ve Vašem regionu, je stále možnost čerpat finanční prostředky na projekty z několika oblastí podpory. Regionální operační program Jihovýchod disponuje finančními prostředky z programového období 2007-2013 v těchto oblastech – Dostupnost dopravy, udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Podívejte se na následující článek, který přináší souhrnné informace o všech výzvách, ze kterých je možno v současné době čerpat finanční prostředky v Regionálním operačním programu Jihozápad.

Otevřené výzvy ROP Jihovýchod
Oblast podporyZahájení příjmu žádostíUkončení příjmu žádostíOprávněný žadatelAlokace
3.1 Rozvoj urbanizačních centerdo vyčerpání alokaceStatutární města regionu, organizace jimi zřízené, NNO, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé488 mil. Kč, min. výdaje na projekt je 2 mil. Kč
3.4 Veřejné služby regionálního významu, zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výukudo vyčerpání alokaceKraje, organizace jimi zřizovanéAlokace bude stanovena jako celková zbývající alokace oblasti podpory
4.2 Podpora absorpční kapacitydo vyčerpání alokaceRegionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina40 mil. Kč
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.