DOTAČNÍ NOVINY

DOTACE 2014 V PLNÉM PROUDU


Vážení příjemci dotačních novin. V únorovém čísle našeho měsíčníku se znovu dočtete, jaké programy podpory můžete využít přímo ve vašem kraji, zjistíte, jaké jsou možnosti vzdělávání, předcházení dluhovým pastem, zlepšení podnikatelského prostředí nebo aktivního zapojení do pracovního procesu a rovnou Vám nabídneme bezplatnou účast v tomto vzdělávacím projektu. Na závěr se můžete podívat jak je to s tolik diskutovanými Norskými fondy a zjistíte, že i veřejný sektor se může zapojit do mezinárodních projektů. Veškeré informace o dotacích naleznete také na stránkách www.dotacni.info.

Příjemné čtení!

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Stanislava Zabranská
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Dotační tituly v Jihomoravském kraji

Dotace na zlepšení služeb turistických informačních center, na propagaci nehmotného dědictví kraje, na podporu začínajících podnikatelů či na rozvoj cyklistiky a cyklistické dopravy. To jsou jedny z mnoha aktuálních dotačních příležitostí v JMK. Více informací naleznete zde.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Krátká výzva na vzdělávání ekonomicky aktivních osob

Prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost budou podpořeny projekty zaměřené na vzdělávání dospělých v oblasti financí, práva, dále v oblasti ochrany spotřebitelské či práci s moderními technologiemi. Žádat mohou především školy, vzdělávací instituce, sdružení, neziskové organizace či obce. Cílem je podpořit další vzdělávání populace žijící v obcích do 2000 obyvatel. Více informací o vyhlášené výzvě se dozvíte zde.

 Přihlaste se do projektu „Podnikáme a pracujeme – už víme, jak na to“

Pro všechny obce do 2 000 obyvatel připravujeme projekt „Podnikáme a pracujeme – už víme, jak na to“. Všichni ekonomicky aktivní občani se mohou zdarma účastnit kurzu Základní dovednosti na počítači, Finanční gramotnosti a Základů podnikání. Přihlášky můžete podávat do 21. 2. 2014, ovšem kapacita kurzů je omezena. Budeme se těšit na příjemnou a přínosnou spolupráci pro Vaši obec. Více informací naleznete zde.

Pokud máte zájem o účast v našem projektu klikněte na tlačítko níže.


PŘIHLASTE SVOJI OBEC ZDE

 I veřejný sektor může čerpat z mezinárodních programů!Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
V programu HORIZONT 2020 byla vyhlášena výzva na téma bezpečnosti silniční dopravy, čistší městské dopravy a nižších dopadů na životní prostředí, inovativní řešení v dopravní infrastruktuře za účelem odpovědět na cíle EU a sladit je s narůstajícími potřebami mobility s účinnějšími dopravními operacemi. Výzva je vyhlášena v rámci pilíře společenských výzev – vedoucí postavení průmyslu. Jak dlouho bude výzva vyhlášena a jaké další podmínky musíte splnit, abyste se stali úspěšnými žadateli, se dočtete zde.

 Napětí s vyhlášením výzev z Norských fondů stoupá

Avizované vyhlášení výzvy z Norských fondů v oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví bohužel stále neproběhlo, a tak nám nezbývá čekat na další oficiální vyhlášení. Dle aktuálních informací, by měla být výzva v této oblasti vyhlášena na přelomu února a března. V tomto termínu by měla být vyhlášena také výzva z programu Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu. Jaké podmínky byste měli splňovat, pro podání žádosti z Norských fondů v oblasti č. 16, se dozvíte zde.


OBJEDNEJTE SI SPECIALIZOVANOU SLUŽBU MONITORINGU DOTACÍ


Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic