DOTAČNÍ NOVINY

Norské fondy, dotace na vzdělání, dotační příležitosti v OP LZZ a aktuální dotace ve Vašem kraji


Vážení příjemci dotačních novin. V aktuálním čísle měsíčníku se můžete dočíst, jakou podobu nakonec získala dlouho očekáváná výzva z EHP fondů na Zachování a revitalizaci kulturního a přírodního dědictví, jejímž posláním v ČR bude ochránit před nenávratným poškozením řadu vzácných památek. Dále upozorňujeme na nové výzvy vyhlášené v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a příležitost získat milióny korun na školení učitelů, praktické vzdělávání žáků a realizaci rozsáhlých partnerských projektů. Představíme Vám také dotační tituly operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které usilují o zlepšení situace na trhu práce a podporují inovátory v sociálně-ekonomické sféře.

Jako vždy se dočtete, kterých dotačních podpor můžete využít přímo ve vašem kraji.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Norské fondy podporují obnovu kulturního dědictví v České republice

V rámci programu Kulturní dědictví a současné umění v programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je v současnosti vyhlášena výzva, která je zaměřená na nemovité a movité kulturní dědictví a obnovu Židovského kulturního dědictví v České republice. Oprávněným žadatelem jsou právnické osoby a současně vlastníci či správci kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Kteří další příjemci podpory mohou žádat o dotaci z Norských fondů a mnoho dalších informací, se dočtete zde.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 443 300

 Dotace podporují vzdělávání!Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků

 Dotační příležitosti v OP LZZ

V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je možné v současné době čerpat finanční prostředky ve dvou otevřených výzvách zaměřených na posílení pracovní integrace osob na trh práce. Dotace je možné získat na rozvoj a podporu poradenských služeb, realizaci komplexních programů zaměstnanosti nebo na vytvoření nových nástrojů financování, které povedou k nižší závislosti sociálních služeb na veřejných zdrojích. Podívejte se na aktuální výzvu č. D6 a D7 a zjistěte, jaké další projekty můžete realizovat.

 Aktuální dotační příležitosti v Jihomoravském kraji!

Od 1. 1. do 30. 6. 2014 mohou využít všichni vlastníci lesa nebo jiný oprávněný žadatel na území Jihomoravského kraje finanční podporu na zlepšení stavu lesů, především na jejich obnovu, zajištění a výchovu porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie. Další možnost spolufinancování z Evropské unie nabízí dotační program v oblasti vodního hospodářství, který se skládá ze třech podprogramů, zaměřujících se na podporu v oblasti vodárenství, odkanalizování, čištění odpadních vod a na podporu staveb protipovodňové ochrany. Více informací o otevřené výzvě se dozvíte zde.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic