DOTAČNÍ NOVINY

ROK 2014 PŘED NÁMI


Vážení čtenáři, rok 2013 je téměř za námi, končí nám plánovací sedmiletka Evropské unie a zároveň nastupuje další, samozřejmě inovativnější a lepší. V dotačních novinách ale nekomentujeme to, jak jsou jednotlivé programy nastaveny. Snažíme se zjednodušeně informovat čtenáře, jak a kde existující evropské dotace získat. Dnes se tak můžete dočíst, jaké nové výzvy byly vyhlášeny, jaké se chystají nebo co vlastně čtenáře na dotacích nejvíce zajímá. Přejeme vše nejlepší do roku 2014 a doufáme, že Vám k dosažení cílů pomou i naše dotační noviny.  

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Bc. Alžběta Klimešová
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Dotační zpravodajství ještě kvalitněji


Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Již nemusíte hledat informace na stránkách jednotlivých ministerstev! Nyní je vše na jednom místě. Spustili jsme pro Vás novou verzi stránek dotacni.info, které detailně informují o novém programovém období 2014-2020. Snažili jsme se o maximální přehlednost, srozumitelnost a zjednodušení tak, aby každý návštěvník lehce našel to, co potřebuje a ušetřil tím svůj drahocenný čas. Stránky poskytují ucelený přehled jak odborné veřejnosti, tak především cílovým zájemcům a příjemcům dotací.

Dotacni.info, to je zdroj informací na jednom místě. Na našich stránkách průběžně aktualizujeme všechny vypsané výzvy operačních programů, které jsou vypsány v jednotlivých částech České republiky, a tak Vám neunikne možnost financování Vašich projektů pomocí peněžních prostředků z Evropské unie. Dotace můžete jednoduše vyhledávat pomocí a) oboru, ve kterém se pohybujete, b) operačních programů, c) aktuálních výzev, d) vyplněním kontaktního formuláře nebo e) zavoláním na zelenou linku naší společnosti – 800 297 787. Více informací naleznete v sekci O webu. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi za zpětnou vazbu pro další vylepšení našich služeb. Praha: +420 210 028 454, Brno: +420 538 705 778, Písek: +420 380 425 302.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Získejte dotaci na zlepšení systému povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Od 23.12.2013 do 31.1.2014 lze podat žádost na zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Tzn., že budou podporovány projekty typu budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech aj. O dotaci mohou žádat pouze státní podniky a státní neziskové organizace dle §54 zákona 219/2000 Sb., s tím, že minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč a alokace na schválené projekty je vyhlášena na 400 mil. Kč.

Závěrem dodám, že stejně jako u předešlých žádostí do OPŽP, tak i nyní Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Pro konkrétní znění výzvy klikněte zde.

 Výzvy v programu Horizont 2020 jsou již vyhlášeny

Programovací období 2007-2013 nám sice končí, ale již dnes je možné využít nového finančního rámce 2014-2020. Na strukturální fondy si sice ještě musíme počkat, každopádně v programu Horizont 2020 je již vyhlášena pěkná řádka výzev.
Postupně Vás v naší sekci Horizont 2020 informujeme o otevřených výzvách. Program umožňuje získat dotace na výzkum, vývoj a rozvoj stěžejních průmyslových a vědeckých oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a také řešení společenských výzev. Aktuálně se můžete podívat například na programy na podporu leteckého průmyslu, kulturního odvětví, robotiky, nanotechnologií a další.
Vyvíjíte nové inovativní výrobky, řešíte problémy s možným celoevropským dopadem, máte zahraničního partnera? V případě, že je odpověď ano, právě pro Vás může být program Horizont 2020 tím pravým rozvojovým akcelerátorem.
Pokud máte zájem o informace přesně k vašemu oboru podnikání, neváhejte nás kontaktovat.


 Na trhu je nová služba - Monitoring výzev pro období 2014-2020

Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Jednou z nejvíce turbulentních oblastí je právě trh dotací, jeden den se připravuje výzva na zateplení Vaší nemovitosti, druhý den ministerstvo vše zasekne a další den vyhlásí neplánovaně program na podporu nákupu nových strojů, i takto dotace fungují. Každý den je vyhlašováno množství výzev, jak v rámci strukturálních fondů, tak administrovaných přímo z Bruselu. Pokud nemáte vlastního specialistu, který pravidelně situaci ohledně dotací sleduje, a zároveň nechcete přijít o možnosti čerpání peněz ze strukturálních fondů, pak Vás pravděpodobně zaujme nová služba. Poskytujeme řešení v podobě monitoringu dotačních výzev, vhodných přesně pro Vaši organizaci. V rámci této služby Vám bude přidělen jeden z našich specialistů (ještě ostřejších než stormtrooper na obrázku vlevo), který s Vámi bude pravidelně konzultovat Vaše investiční záměry, ohlídá všechny relevantní dotační příležitosti a maximalizuje šance na jejich získání. To nejlepší však je, že po podání žádosti se Vám peníze za službu vrací zpět.

OBJEDNEJTE SI SLUŽBU MONITOROVÁNÍ DOTACÍ PRO VAŠI OBEC

Víte, že? 

zájem o dotace stále roste. Nasvědčují tomu jak četné tiskové zprávy ministerstev, tak i analýza návštěvnosti stránek dotacni.info. Od roku 2011 přišlo na naše stránky 345 000 návštěvníků, z toho ale 2/3 právě v roce 2013. Nejpočetnějšími návštěvníky našeho webu jsou logicky obyvatelé Prahy, Brna a Ostravy. Pokud však přepočteme počet návštěv na počet obyvatel daného města, pak můžeme říci, že se o dotace největší mírou zajímají lidé z Českých Budějovic, Brna a Zlína. Teprve poté následuje Praha, Hradec Králové a Plzeň. Meziročně vzrůstá nejrychleji zájem o dotace v Olomouckém kraji, naopak největší pokles jsme mohli pozorovat v kraji Plzeňském. Tematicky vás zajímají v největší míře dotace pro začínající podnikatele a mzdové příspěvky. V rámci dotačních novin měl však největší ohlas článek o dotacích určených pro malé obce do 500 obyvatel.

 Vše nejlepší do nového roku přeje tým CYRRUS ADVISORY

Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.