Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor.

Vážení příjemci Dotačních novin. Spustili jsme nový web dotacni-noviny.cz, kde naleznete nejaktuálnější příspěvky z oblasti dotací a mnohem více. V červnovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o programu Rozvoj, ze kterého lze získat až 45 % dotaci na pořízení nových technologických zařízení, včetně softwaru zajišťující jejich funkčnost. Informujte se o Programu Potenciál, jenž je zaměřen na inovační aktivity u průmyslových projektů. Další program Delta se zaměřuje na podporu spolupráce při výzkumu a vývoji mezi podniky. Z Norských fondů je možné do 29.8. žádat o dotaci na podporu psychiatrické péče a na zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb v oblasti péče o děti. Výzkumné organizace a podniky mohou žádat o finanční podporu na jeden projekt až do výše 3 mil. Eur! Svého pokračování se dočkal i úspěšný projekt Stáže ve firmách, který startuje již 1. 7. Už pouze do 4. 7. mohou žadatelé předkládat své projekty zaměřené na pořádání filmových festivalů.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Spustili jsme nový web www.dotacni-noviny.cz
Na našem novém webu naleznete příspěvky o zajímavých dotačních příležitostech, archiv tištěných i elektronických dotačních novin, informace o monitoringu dotací a mnohem více!

Čtěte Dotační noviny CYRRUS ADVISORY a získejte výhodu před těmi, kteří je ještě nečtou…


Program Rozvoj
Malí a střední podnikatelé s minimální dvouletou historií mají příležitost předkládat své žádosti do programu Rozvoj, kde lze získat až 45 % dotaci na pořízení nových technologických zařízení, včetně softwaru zajišťující jejich funkčnost. Registrační žádosti lze předkládat do 16. července a plné do 1. září tohoto roku. Podporované aktivity musí směřovat do zpracovatelského průmyslu a být realizované na území regionů se soustředěnou podporou státu nebo na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. Více se dozvíte zde.

Program Potenciál
Program je zaměřen na subvenci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit u průmyslových podniků. Registrační žádosti se podávají do 10. 7. a plné do 19. 8. letošního roku. Projekty se mohou zaměřit na založení nového centra pro výzkum a vývoj nebo rozvoj stávajícího. Podporované aktivity musí směřovat do zpracovatelského průmyslu či úpravy odpadů k dalšímu využití. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč. Více informací o programu se dočtete zde.

Program Delta
První veřejná soutěž v programu Delta je zaměřena na výběr podniků, u kterých podpoří jejich výzkum a vývoj při spolupráci s výzkumnými organizacemi a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Podpořené projekty budou z oblastí udržitelné ekonomiky, energetiky, materiálových zdrojů, životního prostředí a bezpečnosti společnosti. Výzkum a vývoj nesmí přesáhnout tříletou dobu řešení. Podrobné informace naleznete zde.

Program CZ 11 – "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" AKTIVITA I. Psychiatrická péče
Z Norských fondů je možné do 29. srpna žádat o dotaci na činnosti, které povedou ke zlepšení léčebných procesů a odstranění negativního vnímání psychiatrické péče. Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé této péče, a to jak veřejní tak i soukromí, komerční i nekomerční. Finance lze získat na vybavení zařízení pro poskytování ucelené rehabilitace, vzdělávání odborníků a pro zlepšení podmínek v psychiatrické léčbě. Více se dočtete zde.


Program CZ 11 – "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" AKTIVITA II. Péče o děti
Aktuálně je možné předkládat projekty do programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví AKTIVITA II. Péče o děti, které by se měly soustředit na pomoc zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti. Výsledkem bude rozvoj primární, sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku. Minimální výše podpory na jeden projekt je 4,55 mil. Kč. Uzávěrka programu je 15. srpna 2014. Více se dočtete zde.

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018
Program na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství, jejichž výsledky zvýší produkci zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zlepší konkurenceschopnost českého zemědělství a jeho udržitelnost či podpoří mimoprodukční funkce. Oprávněnými žadateli jsou výzkumné organizace a podniky, které se zabývají hospodářskou činností a předloží své žádosti do 29. 8. 2014. Základní míra podpory nesmí přesáhnout u aplikovaného výzkumu 50 % způsobilých nákladů, u experimentálního vývoje 25 % způsobilých nákladů. Více informací se dozvíte zde.

Stáže ve firmách 2 – vzdělávání praxí
Od 1. 7. 2014 se rozběhne pokračování úspěšného projektu Stáže ve firmách, který slouží stážistům k získání praktických zkušeností a poskytovatelům dává možnost vychovat si budoucí kolegy. Druhé kolo nabídne inovativní prvek – praxi. Stážista získá nejen praxi v oboru, ale zároveň může získat certifikát potvrzující jeho profesní kvalifikaci. Firmám může projekt pomoci v rozvoji, zisku nových názorů a nápadů a to bez zvyšování nákladů. O projekt je velký zájem, proto neváhejte a připravte se již nyní. Více informací o projektu zjistíte zde.

Podpora filmových festivalů
Již jen do 4. července mohou žadatelé předkládat své projekty zaměřené na pořádání filmových festivalů. Dotace se poskytují na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů. Celková alokace na tuto výzvu činí 3,25 mil. EUR. Finanční příspěvek je přidělován formou jednorázové částky a pohybuje se v závislosti na počtu evropských filmů v programu v rozmezí 19 tis. EUR až 75 tis. EUR. Více se dočtete zde.