Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor.

Vážení příjemci Dotačních novin. Spustili jsme nový web dotacni-noviny.cz, kde naleznete nejaktuálnější příspěvky z oblasti dotací a mnohem více. V červnovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o možnostech čerpání dotace pro ohrožené děti a mládež. Až do 29. srpna je možné žádat o dotaci z Norských fondů na podporu psychiatrické péče. Spolu s podporou psychiatrické péče vyšla také výzva na zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb v oblasti péče o děti. Obce, školy a neziskové organizace mohou žádat o grant na vytvoření přírodní zahrady. Do konce srpna letošního roku mohou neziskové a příspěvkové organizace využít příspěvku Nadace Zdraví pro Moravu.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Spustili jsme nový web www.dotacni-noviny.cz
Na našem novém webu naleznete příspěvky o zajímavých dotačních příležitostech, archiv tištěných i elektronických Dotačních novin, informace o monitoringu dotací a mnohem více!

Čtěte Dotační noviny CYRRUS ADVISORY a získejte výhodu před těmi, kteří je ještě nečtou…


Program ohrožené děti a mládež
Obce a kraje mohou získat 80 % dotaci na tvorbu nových nástrojů v ochraně dětí a opatření pro omezení jejich umisťování do pobytových zařízení, zejména dětí mladších tří let. Do projektu se může zahrnout zpracování analýzy pobytových zařízení, analýzy potřeb rodin a dětí, vyhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služeb, koordinování procesů přípravné fáze transformace, apod. Minimální výše podpory projektu je 4 505 000 Kč. Více se dozvíte zde.

Program CZ 11 – "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" AKTIVITA I. Psychiatrická péče
Z Norských fondů je možně do 29. srpna žádat o dotaci na činnosti, které povedou ke zlepšení léčebných procesů a odstranění negativního vnímání psychiatrické péče. Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé této péče a to jak veřejní tak i soukromí, komerční i nekomerční. Dotace budou udělovány na způsobilé výdaje projektu do maximální výše 80 % pro veřejné instituce, 60 % pro ostatní právnické osoby a 90 % pro nestátní neziskové organizace. Více informací o otevřené výzvě se dočtete zde.


Program CZ 11 – "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" AKTIVITA II. Péče o děti
Aktuálně je možné předkládat projekty do programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví AKTIVITA II. Péče o děti, které by se měly soustředit na pomoc zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti. Výsledkem bude rozvoj primární, sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku. Minimální výše podpory na jeden projekt je 4,55 mil. Kč. Uzávěrka programu je 15. srpna 2014. Více se dočtete zde.

Granty na vytvoření přírodní zahrady
Podpora budování zahrad na veřejných prostranstvích, které budou respektovat principy přírodních zahrad a do jejichž realizace a uchování se zapojí i veřejnost. Finanční příspěvek lze využít např. na zakoupení sazenic, potřebného materiálu, propagaci, apod. Žádosti obcí, škol a neziskových organizací jsou přijímány do 20. srpna 2014. Minimální výše grantu je 5 000 Kč, maximální výše je 30 000 Kč. Více se dozvíte zde.

Nadace Zdraví pro Moravu
Neziskové a příspěvkové organizace, které využívají nové poznatky z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví, rozvíjejí progresivní metody preventivní a klasické medicíny či propagují zdravý způsob života, mohou pro své projekty využít příspěvku Nadace Zdraví pro Moravu. Své žádosti o příspěvek mohou předkládat do konce srpna letošního roku. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu do výše až 50 % celkových způsobilých nákladů. Podrobné informace naleznete zde.