Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor.

Vážení příjemci Dotačních novin. V červencovém čísle našeho měsíčníku se dozvíte o aktualitách nového sedmiletého programového období 2014-2020 a mnoho dalších informací ze světa dotací. Až 90% podporu mohou získat výrobci vína na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor, konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tématikou. Evropská unie podporuje několik programů na výzkum a vývoj nových výrobků, technologií a služeb a dává tak prostor pro rozvoj malých a středních podniků. Program Euripides 2, do kterého je možné podávat žádosti o dotaci do 23. září, podporuje vědu a výzkum v oblastech elektroniky a mikroelektronického průmyslu. Do 16. října mohou podnikatelé v rámci programu LIFE podávat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a další podobná témata.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Alžběta Klimešováá
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Alžběta Klimešová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Podpora vývoje videoher a zavedení nových technologií
Z programu MEDIA je možné získat 50% dotaci na vývoj a přípravu videoher, které jsou určeny pro komerční distribuci. Na vývoj konceptu je možné získat až 50 tis. EUR, na vývoj projektu až 150 tis. EUR. Dotaci je možné využít na psaní a storyboarding, tvorbu programového obsahu a první vizuální a zvukové koncepty, tvorbu dema nebo herního prototypu, přípravu business a finančního plánu či počáteční marketingové strategie a plány prodeje. Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.


Lázeňská turistika
Z programu COSME je možné do 7. 10. 2014 získat dotaci na podporu nabídky a produktů cestovního ruchu. Podporovány jsou služby v oblasti sportovních a wellness aktivit, a to v souvislosti s turismem přímořským, horským či venkovským. Žadatel může na jeden projekt získat až 250 000 EUR. Podrobnější informace a podmínky čerpání finančních prostředků v rámci výzvy naleznete zde.

Výzvy vinařského fondu
Dotace na úhradu nákladů vynaložených na pronájem výstavních prostorů mohou získat výrobci vína, kteří se účastní přehlídek, soutěží a výstav vín konaných v roce 2015. Dotaci lze dále použít na konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tematikou. Výše dotace může činit až 90 %, záleží však na podporované aktivitě. Žádosti je možné předkládat do 15. 8. 2014. Přehled podpořitelných projektů a konkrétní výši podpory naleznete zde.

Návrhy operačních programů sedmiletého programového období 2014-2020 byly schváleny!
Vláda schválila 14. července celkem 9 operačních programů, díky kterým může Česká republika v dalším programovém období čerpat až 22 miliard euro (téměř 600 miliard korun). Návrhy operačních programů budou dále odeslány do Bruselu a poté odstartuje jednání s Evropskou komisí o konečné podobě operačních programů. V každém následujícím čísle Vám představíme jeden operační program s přehledem podpořitelných projektů, důležitých změn a předpokládaným termínem otevření výzev. Těšte se tedy na další vydání našich Dotačních novin, které Vás blíže seznámí s novými operačními programy.

Dvanáctá výzva programu Eurostars 2
Program Eurostars 2 je orientován na potřeby malých a středních podniků provádějících výzkum a zaměřuje se především na vývoj nových výrobků, technologií a služeb. Program je určen na podporu malým a středním podnikům, ve kterých vývoj a výzkum zaujímá 10 % ročního obratu, nebo se na něm podílí nejméně 10 % zaměstnanců. Žádosti je možné podávat až do 11. 9. 2014. Výše podpory může dosahovat až 50 %. Podrobnější informace o tomto programu naleznete zde.

Další program, který mohou soukromé subjekty využít na podporu výzkumu a vývoje v oblasti software, je program ITEA. Program aktuálně vyzdvihuje roli inovací v oblasti software jako při vytváření nových příležitostí pro vzdělané zaměstnance a rozvoj průmyslu v Evropě. Žádosti je možné podávat až do 31. 10. 2014.

Výzva z programu Euripides 2
Program Euripides 2 podporuje kooperovaný výzkum v Evropě v klíčových oblastech integrovaných inteligentních elektronických systémů. Malé, střední a velké společnosti mohou využít dotaci na podporu vědy a výzkumu, zaměřeného na elektroniku a mikroelektronický průmysl. Příjem žádostí potrvá do 23. září a předpokládaná alokace finančních prostředků je 800 milionů euro. Více informací o programu Euripides 2 se dočtete zde.

Program LIFE – projekty v oblasti životního prostředí
Veřejný, ale i soukromý a neziskový sektor se může zapojit do vyhlášené výzvy v Programu LIFE, kde je možné předkládat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, efektivní využívání zdrojů, zmírňování změn klimatu, apod. Maximální míra spolufinancování grantů je 70 % z celkových způsobilých nákladů. Žádosti lze předkládat do 16. října tohoto roku. Více informací o vyhlášené výzvě se dozvíte zde.