Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor.

Vážení příjemci Dotačních novin. V červencovém čísle našeho měsíčníku se dozvíte o aktualitách nového sedmiletého programového období 2014-2020 a mnoho dalších informací ze světa dotací. Do 13. srpna lze zlepšit okolí obce a životní prostředí díky grantu na výsadbu stromů z Nadace partnerství. Další zajímavou příležitost mohou využít obce, které pořádají vinařské slavnosti, akce spojené s propagací vinařství či akce typu „otevřené sklepy“. Obce, zřizující mateřskou školku, mají poslední měsíc na žádost o dotaci na přístavbu nových prostor nebo rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor. Program švýcarsko-české spolupráce dává možnost spolupracovat se švýcarskými subjekty v oblastech ochrany přírody, krajiny a biologické rozmanitosti a dalších oblastech. Do 16. října může veřejný sektor v rámci programu LIFE podávat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a další podobná témata.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Alžběta Klimešováá
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Alžběta Klimešová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Návrhy operačních programů sedmiletého programového období 2014-2020 byly schváleny!
Vláda schválila 14. července celkem 9 operačních programů, díky kterým může Česká republika v dalším programovém období čerpat až 22 miliard euro (téměř 600 miliard korun). Návrhy operačních programů budou dále odeslány do Bruselu a poté odstartuje jednání s Evropskou komisí o konečné podobě operačních programů. V každém následujícím čísle Vám představíme jeden operační program s přehledem podpořitelných projektů, důležitých změn a předpokládaným termínem otevření výzev. Těšte se tedy na další vydání našich Dotačních novin, které Vás blíže seznámí s novými operačními programy.


Výsadba stromů s dotací
Až do 13. 8. 2014 mohou obce využít grant, a to až ve výši 30 000 Kč, na výsadbu stromů – lípy, dubu, javoru a tradičních ovocných stromů. Finanční příspěvek je možné použít na zakoupení sazenic stromů a keřů, zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky apod.), dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, zakoupení či zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě a na propagaci, tisk a tvorbu informačních materiálů. Podrobnější informace naleznete zde.

Výzva vinařského fondu
Vinařský fond nabízí obcím možnost získání dotace na podporu nákladů na pronájem prostorů, odměny pro účinkující a propagací akcí na rozvoj vinařské turistiky a nejrůznějších akcí s vinařskou tématikou konaných od 1. 9. 2014 do 31. 3. 2015. Obec může získat na akci typu „otevřené sklepy“ až 100 000 Kč, na slavnosti vinobraní až 500 000 Kč a na ostatní akce spojené s propagací vinařství 20 000 Kč. Podrobnější informace naleznete zde.


Rozvoj kapacit mateřských a základních škol
Obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu mohou do konce srpna využít až 85 % dotaci na výstavbu či přístavbu nových prostor nebo na rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor. Maximální výše podpory na jeden projekt může činit až 15 mil. Kč. Více informací naleznete zde.

Program švýcarsko–české spolupráce
Až 90% dotaci mohou využít obce na výměnu zkušeností a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty. A to v následujících oblastech: ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů a zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí. Dotaci lze získat na pořádání národních a mezinárodních seminářů a konferencí, kampaně o ochraně životního prostředí, vydávání publikací a periodik, plánování a realizaci průvodcovských služeb v rámci přírodních tras. Žádosti o dotaci lze podávat do 5. 8. 2014. Podrobnější informace naleznete zde.

Program LIFE – projekty v oblasti životního prostředí
Veřejný, ale i soukromý a neziskový sektor se může zapojit do vyhlášené výzvy v Programu LIFE, kde je možné předkládat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, efektivní využívání zdrojů, zmírňování změn klimatu, apod. Maximální míra spolufinancování grantů je 70 % z celkových způsobilých nákladů. Žádosti lze předkládat do 16. října tohoto roku. Více informací o vyhlášené výzvě se dozvíte zde.