Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení příjemci Dotačních novin. V minulém čísle jsme Vám slibovali představení nových operačních programů z programového období 2014-2020. V srpnovém čísle se tedy blíže podíváme na Program rozvoje venkova 2014-2020 a seznámíme Vás s novou podobou tohoto programu a největšími změnami, které můžete očekávat. Dále se v našem měsíčníku dočtete o nejzajímavějších, aktuálně otevřených výzvách. Poslední kolo příjmu žádostí s alokací 40 mil. Kč vyhlásilo Ministerstvo zemědělství z Operačního programu Rybářství 2007-2013, který podpoří nákup rybářského vybavení, či školení, odborné veletrhy i publikace. Majitelé projektů, které mají za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví se mohou zapojit do výzvy z programu Kreativní Evropa. Zemědělští podnikatelé mohou využít dotaci na zlepšení podpory kvality produkovaného ovoce. Až 50% dotaci mohou využít osoby provozující kulturní a uměleckou činnost na výstavní činnost, publikace, festivaly, konference a další podobné projekty. Podívejte se i na další programy.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Program rozvoje venkova 2014-2020
První změnou v novém Programu rozvoje venkova bude jeho užší zaměření, především díky nižšímu rozpočtu o zhruba 16 miliard korun. Podpora pro obce a nezemědělské podnikatele bude nabízena prostřednictvím ostatních operačních programů a Program rozvoje venkova bude zaměřen na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a diverzifikace činností, v oblastech zpracovatelského průmyslu, maloobchodu či stavebnictví. Dotaci získají také podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a to na podporu oblíbené agroturistiky. Zelenou bude mít také nová výstavba bioplynových stanic. Další informace o připravovaném Programu rozvoje venkova 2014-2020 se dozvíte v tomto článku.


Inzerujte v tištěných Dotačních novinách
Nabízíme vám možnost inzerce v našem čtvrletníku. Nenechte si ujít možnost, jak oslovit potenciální klienty díky inzerci v tištěných Dotačních novinách. Archiv vydaných čísel si můžete prohlédnout zde. Prostor pro inzerci je omezený, proto doporučujeme zamluvit si místo ihned. V případě zájmu pište na email marketing@cyrrus.cz.

Poslední výzva z Operačního programu Rybářství 2007-2013 v tomto roce!
Až do 29. 9. 2014 mohou žadatelé získat finanční podporu v rámci 20. kola příjmu žádostí z Operačního programu Rybářství 2007-2013. Finanční podpora ze strany Ministerstva zemědělství je pro toto kolo 40 mil. korun. Podporovány budou tyto aktivity: nákup rybářského vybavení, pořízení recirkulačních systémů, školení, odborné veletrhy a publikace. Více informací o připravované výzvě, se dočtete zde.

Kreativní Evropa podporuje kulturu a mediální sektor
Právnické osoby, které působí v kulturním či mediálním odvětví a mají dvouletou historii, se mohou zapojit do výzvy Projekty evropské spolupráce menšího rozsahu a většího rozsahu. Tyto výzvy mají za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika. Příjem žádostí potrvá do 1. 10. 2014. Jaké další podmínky musíte splňovat, abyste se mohli zapojit do vyhlášené výzvy, se dozvíte zde.

Podpora kvality produkovaného ovoce
Podnikatelé v zemědělské výrobě, mohou předkládat žádosti o dotaci na zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Předmětem dotace je plocha nově vysázeného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v Praktické příručce a obhospodařované podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů. Jaká je výše dotace, Vám napoví tato výzva.

Projekty profesionálního výtvarného umění
Do 30. 9. 2014 mohou právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti, získat až 50% dotaci na výstavní činnosti, realizaci festivalů, přehlídek, soutěží, tvůrčích dílen, seminářů, přednáškových cyklů, odborné publikace, dokumentační a informační činnost a mnoho dalších typů projektů, o kterých si více můžete přečíst v tomto odkazu.

Výzva z programu Euripides 2
Program Euripides 2 podporuje kooperovaný výzkum v Evropě v klíčových oblastech integrovaných inteligentních elektronických systémů. Podniky bez rozdílu velikosti mohou využít dotaci na podporu vědy a výzkumu, zaměřeného na elektroniku a mikroelektronický průmysl. Příjem žádostí potrvá do 23. září a předpokládaná alokace finančních prostředků je 800 milionů euro. Více informací o programu Euripides 2 se dočtete zde.