Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení příjemci Dotačních novin. V těchto dnech jste obdrželi již druhé číslo našich tištěných Dotačních novin, které se nově dostává ke starostům obcí a měst po celé České republice. Doufáme, že Vám opět zpříjemní Vaše pracovní dny a předají spoustu užitečných informací z dotačního světa. V minulém čísle elektronické verze našich novin, jsme Vám slibovali představení nových operačních programů pro období 2014-2020. V srpnovém čísle se tedy blíže podíváme na Integrovaný regionální operační programu 2014-2020 a seznámíme Vás s jeho novou podobou. Připomeneme Vám také nejzajímavější články a informace z druhého čísla tištěných Dotačních novin a na závěr samozřejmě nebudou chybět informace o aktuálně otevřených výzvách.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Dotační noviny již podruhé v tištěné podobě a poprvé po celé republice!
Vzhledem k Vašemu kladnému ohlasu na první číslo tištěných Dotačních novin, jsme se s velkým nadšením pustili do příprav čísla druhého, které nově putuje do měst a obcí po celé České republice. Obě čísla tištěných dotačních novin si již můžete prohlédnout také na našich stránkách dotacni.info nebo na stránkách dotacni-noviny.cz.


Integrovaný regionální operační program 2014-2020
V programovém období 2014-2020 dochází ke snížení počtu operačních programů, z tohoto důvodu bude 7 regionálních operačních programů sloučeno do tzv. Integrovaného regionálního operačního programu, který bude řídit Ministerstvo pro místní rozvoj, namísto stávajících regionů. Na jaké prioritní osy se můžete v rámci tohoto operačního programu těšit a na jaké oblasti budou tyto osy zaměřeny, se dočtete v tomto článku. V tištěných dotačních novinách se poté dozvíte další informace o připravovaném operačním programu Zaměstnanost.

Nejasnosti při realizaci výběrových řízení
V aktuálních tištěných dotačních novinách si můžete přečíst zajímavý článek z praxe od našeho právníka, který se zaměřil na sporné otázky, které zadavatelé veřejných zakázek opakovaně řeší s našimi konzultanty. V článku naleznete jasné odpovědi například na tyto otázky: Musí zadavatel uveřejnit předpokládanou hodnotu zakázky? Existuje obrana proti nekvalitním dodavatelům? A mnoho dalších zajímavých otázek a ještě zajímavějších odpovědí se dočtete zde.


Když přijede kontrola z Bruselu
Před několika týdny se zástupci naší společnosti zúčastnili kontrolního auditu u projektu, kterému jsme pomohli k 23 milionové dotaci z OP Životní prostředí. Díky článku se dozvíte, na co se připravit a co očekávat při kontrolním auditu ze strany Evropské komise, která má mimo jiné v kompetenci dohled nad realizací projektů, jenž jsou financovány či spolufinancovány z jednotlivých dotačních titulů. Může se tak stát, že zrovna Váš projekt bude vybrán pro namátkovou kontrolu při inspekční návštěvě, přečtěte si zde, jak tato návštěva probíhá.

Dotace z programu Dejme (že)nám šanci
Až 80% dotaci mohou získat obce na projekty spojené s problematikou domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. Dotaci je možné využít např. na programy zaměřené na prevenci domácího násilí na ženách a mužích, na zřízení telefonních linek, krizových a poradenských center či na vzdělávání pracovníků komunitních center, center pro maminky nebo dětských klubů. Podrobnější výčet podporovaných aktivit v rámci této výzvy naleznete zde.

Projekty profesionálního výtvarného umění
Do 30. 9. 2014 mohou právnické a fyzické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti, získat až 50% dotaci na výstavní činnosti, realizaci festivalů, přehlídek, soutěží, tvůrčích dílen, seminářů, přednáškových cyklů, odborné publikace, dokumentační a informační činnost a mnoho dalších typů projektů, o kterých si více můžete přečíst v tomto odkazu.